Popular Movies
to Watch Now

Most watched movies by days

„Program Operacyjny Inteligentny Rozwój”

Przedsiębiorstwo INNERWEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt „InnerWeb – system administracji i monitorowania e-pozwoleń w zakładach przemysłowych”, który dofinansowany jest przez Program BRIdge Alfa, w ramach inwestycji Funduszu VC Link (z konkursu_1/1.3.1/2017) realizowany w latach 2014-2020 z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

 

 

„Ochrona własności przemysłowej”

Projekt związany z ochroną patentową dotyczy programu operacyjnego inteligentny rozwój 2014-2020 działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” , poddziałanie 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”, w którym spółka World Industry Programming uzyskała dofinansowanie.

 

 

„ Inwestujemy w waszą przyszłość”

Beskidzki Akcelerator Technologiczny ARR S.A. jest kontynuacją Projektu „TechnoBIT Venture – wiedza i kapitał dla innowacji” współfinansowanego w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

innowacyjna gospodarka

 

 

 

InnerWeb® Sp. z o.o

https://innerweb.tv/

e-mail: marcin.worecki@innerweb.tv

Wideo – Prezentacja, w której prezentujemy oraz zapraszamy do współpracy z naszym partnerem biznesowym jakim jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej. PARP jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej. PARP bierze aktywny udział w tworzeniu i efektywnym wdrażaniu polityki państwa w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności i adaptacyjności kadr, dążąc do przekształcenia się w kluczową instytucję odpowiedzialną za tworzenie otoczenia wspierającego przedsiębiorców. Zgodnie z zasadą „Think Small First” – „MSP przede wszystkim” wszystkie działania Agencji są realizowane ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora MSP.

 

https://www.parp.gov.pl/

 

Uzyskana ochrona patentowa omawiana na nagraniu wideo dotyczy programu operacyjnego inteligentny rozwój 2014-2020 działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” , poddziałanie 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”, w którym spółka World Industry Programming uzyskała dofinansowanie.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo-parp-1024x93.png

 

Nasza Wideo – Prezentacja zrealizowana została przy użyciu:

– Interaktywnego flipcharta Flip 2 (FL!P) marki Samsung, który świetnie nadaje się do różnego rodzaju prezentacji, szkoleń. Oprogramowanie jakim dysponuje Flip 2 ułatwia komunikację z urządzeniem oraz pozwala na bardzo szybkie udostępnianie ważnych treści jakie na nim tworzymy.

InnerWeb® Sp. z o.o

https://innerweb.tv/

e-mail: marcin.worecki@innerweb.tv

Witam Cię Serdecznie


Jesteś w miejscu w sieci, które skrywa postęp technologiczny w przemyśle, powstały teraz, w 2019 roku.
Nazywam się Marcin Worecki i reprezentuję firmę WIP.

Stoisz przed drzwiami do naszej sieci, którą nazywamy InnerWeb.
Będę Twoim przewodnikiem.Oprowadzę Cię i opowiem o tym co stworzyliśmy dla światowego przemysłu.
Poniżej jest adres do mnie na wypadek chęci skontaktowania się ze mną.

e-mail: marcin.worecki@innerweb.tv

 

Ja również proszę Cię o kontakt. Twój e-mail jest kluczem, który wpuści Cię do naszej sieci.
Dam Ci znać jak powstanie nowa usługa lub wprowadzimy zmiany w wglądzie naszego produktu. Oferuję też swój czas aby odwiedzić Cię i obejrzeć Twoje hale produkcyjne, porozmawiać, złożyć ofertę.
Bardzo miło mi Cię poznać. Zapraszam – wejdźmy do środka.

 

Marcin Worecki CEO & Founder

https://www.linkedin.com/in/marcin-worecki-605253147/

 

World Industry Programming „WIP” Sp. z o.o.

Bielsko-Biała, 43-300, Poland

ul. Piłsudskiego 7

KRS: 0000776797

NIP: 937-27-20-511

REGON: 382833296

„It is good to be in touch.”

Wizualizację innowacyjnego respiratora pneumatycznego InnerWeb BreathBox przeprowadzono w programie Inventor 2021 przy użyciu funkcji prezentacji opartej na bardzo dokładnym modelu respiratora złożonym z ponad 420 elementów. Poszczególne szczegóły są bardzo dokładnie odwzorowane, co daje bardzo przybliżony model zespołu w stosunku do rzeczywistego prototypu. Urządzenie jest całkowicie mobilne i wymaga jedynie zasilania sprężonym powietrzem. Zdjęcie w miniaturze pokazuje butlę z azotem wykorzystywaną jako źródło zasilania. Butla tlenowa symuluje możliwość regulacji stężenia tlenu w komorze powietrznej, z której podawana jest wstępnie ustawiona objętość powietrza pacjenta (respirator typu VCV).

www.breathbox.pl – Strona Respiratora z Modelem Rozszerzonej Rzeczywistości

 

Nasza Wideo – Prezentacja zrealizowana została przy użyciu:

– Interaktywnego flipcharta Flip 2 (FL!P) marki Samsung, który świetnie nadaje się do różnego rodzaju prezentacji, szkoleń. Oprogramowanie jakim dysponuje Flip 2 ułatwia komunikację z urządzeniem oraz pozwala na bardzo szybkie udostępnianie ważnych treści jakie na nim tworzymy.

InnerWeb® Sp. z o.o

https://innerweb.tv/

e-mail: marcin.worecki@innerweb.tv

Zapraszamy do obejrzenia bardzo ciekawego reportażu o InnerWeb®, który powstał dzięki współpracy z firmą goPL. Przedstawia innowację w skali światowej o nazwie InnerWeb®, która zmieni oblicze Przemysłu. Portal goPL, który porusza tematykę nowatorskich, innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych na polski rynek, jak również inwestycji przekładających się na zrównoważony rozwój kraju, zaprezentował nasze genialne rozwiązanie .Przedstawiają najlepsze przykłady współpracy na linii nauka-biznes-samorząd. Wydawcą programu goPL jest Centrum Inteligentnego Rozwoju

https://www.gopl.tv/

Nasza Wideo – Prezentacja zrealizowana została przy użyciu:

– Interaktywnego flipcharta Flip 2 (FL!P) marki Samsung, który świetnie nadaje się do różnego rodzaju prezentacji, szkoleń. Oprogramowanie jakim dysponuje Flip 2 ułatwia komunikację z urządzeniem oraz pozwala na bardzo szybkie udostępnianie ważnych treści jakie na nim tworzymy.

InnerWeb® Sp. z o.o

https://innerweb.tv/

e-mail: marcin.worecki@innerweb.tv

Zapraszamy do obejrzenia video- relacji firmy InnerWeb® , która brała udział w konferencji „Inżynier XXI wieku”.

World Industry Programming „WIP” Sp. z o.o 

www.innerweb.tv

e-mail: marcin.worecki@innerweb.tv

InnerWeb jest udokumentowaną innowacją w skali światowej, na którą składa się:

  • rozległa sieć radiolatarni BLE, która swoim zasięgiem obejmuje cały zakład przemysłowy
  • autorskie oprogramowanie, które obejmuje ochronę PRZED-pożarową, chronioną wnioskiem patentowym w Europejskim Urzędzie Patentowym
  • nową Kulturę Pracy wdrażaną przez serię szkoleń dla pracowników w różnych działach 

Usługa instalacji transformuje zakład przemysłowy do miana „Smart Factory” (iFactory), które posiada:

Hot Premieres