Projekty UE

Projekty UE

„Program Operacyjny Inteligentny Rozwój”

Przedsiębiorstwo INNERWEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt „InnerWeb - system administracji i monitorowania e-pozwoleń w zakładach przemysłowych”, który dofinansowany jest przez Program BRIdge Alfa, w ramach inwestycji Funduszu VC Link (z konkursu_1/1.3.1/2017) realizowany w latach 2014-2020 z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

 

 

„Ochrona własności przemysłowej”

Projekt związany z ochroną patentową dotyczy programu operacyjnego inteligentny rozwój 2014-2020 działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” , poddziałanie 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”, w którym spółka World Industry Programming uzyskała dofinansowanie.

 

 

„ Inwestujemy w waszą przyszłość”

Beskidzki Akcelerator Technologiczny ARR S.A. jest kontynuacją Projektu „TechnoBIT Venture – wiedza i kapitał dla innowacji” współfinansowanego w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

innowacyjna gospodarka

 

 

 

InnerWeb® Sp. z o.o

https://innerweb.tv/

e-mail: marcin.worecki@innerweb.tv