Demo zadanie 4 – Zorganizowanie uprawnień do spawania MIG przez Logowanie na konto Menedżera

Scenariusz Demo – Zadanie 4

Zadanie Demo:

Dzwonisz na firmę i prosisz aby wysłali Ci skan waszych uprawnień na e-mail. Odbierasz pocztę i zapisujesz zdjęcie w telefonie. Widać wszystko wyraźnie. Oczywiście w pełnej wersji InnerWeb w ustawieniach konta przechodzisz do aktualizacji uprawnień i załączasz je wraz z podaniem daty ważności. Wniosek z pewnością trafia do odpowiedniego działu – w tym wypadku do Pani Agnieszki, która weryfikuje czy podane dane i przesłane dokumenty są zgodne. Po ich zatwierdzeniu w informacji o swoim koncie na liście uprawnień powinno być widać „uprawnienia do spawania MIG”.

Na potrzeby DEMO proces ten zostanie przeprowadzony w momencie gdy wcielisz się w pracownika wewnętrznego poprzez logowanie na konto wewnętrzne. Początkowo dostęp ten był zablokowany ale powinieneś już móc się zalogować.

Wyloguj się z tego konta i zaloguj do konta wewnętrznego.

Patrzysz teraz zatem oczami pracowników odpowiedzialnych za prowadzone prace na zakładzie. Widać tutaj wszystkie aktualne prace do zatwierdzenia lub odrzucenia oraz listę wszystkich prowadzonych prac w Twoim obszarze odpowiedzialności. Brygadzista Jacek ma wgląd wszystkich do prac, które realizowane są na jego linii. Pani Agnieszka widzi wszystkie prace na zakładzie ponieważ odpowiada za wszystkie prowadzone prace. Mając wgląd do wszystkich prac może je skontrolować w dowolnym momencie.

Powiadomienie o przesłaniu uprawnień oznacza, że zostały automatycznie dodane do Twoich uprawnień na koncie koordynatora prac firmy zewnętrznej.

Zdecyduj co dalej i wybierz zadanie:

https://zrobotyzowany.pl/produkty/644/innerweb