Demo zadanie 9 – Zamknięcie pozwolenia na prace z użyciem ognia – dozór pożarowy 1h i 4h

Zadanie Demo :

Bardzo użyteczne jest to, że InnerWeb® możesz dopasować przede wszystkim do potrzeb i zasad panujących na Twoim zakładzie. W panelu administratora w pełnej wersji można ustawić różne konfiguracje. To ile czasu powinien trwać dozór pożarowy i po ilu minutach można całkowicie zamknąć pozwolenie z użyciem ognia. W związku z tym mamy dostępnych wiele różnych funkcji.

Gdybyś potrzebował wprowadzić nową funkcję w InnerWeb® jest to jak najbardziej możliwe. Przyjmujemy zgłoszenia na wprowadzanie usprawnień w systemie ponieważ to Ty najlepiej wiesz jakie narzędzia są Ci potrzebne do efektywnej pracy. Dawne metody i narzędzia wymagają odświeżenia i usprawnienia. W tym InnerWeb jest świetny. Elastyczny do Twoich potrzeb.

Zamknięcie pozwolenia na prace szczególnie niebezpieczne wykonuje się klikając na nie wewnątrz informacji o pozwoleniu na prace. System zapyta o potwierdzenie i wymagać będzie złożenia podpisu biometrycznego w tym celu. Tylko osoba otwierająca takie pozwolenie może je zakończyć bo jest za nie odpowiedzialna.

W pełnej wersji systemu przynajmniej jeden pracownik musi w sposób ciągły monitorować miejsce pracy aż upłynie godzina czasu. Z pewnością na zakładach przemysłowych gdzie ryzyko zaprószenia ognia jest bardzo niskie czas ten skrócony może być nawet do 30 minut.

Dla potrzeb Demo po przejściu w Tryb Dozoru 1h można od razu zakończyć Dozór Pożarowy klikając ponownie w to pozwolenie na prace szczególnie niebezpieczne.

Możesz odejść od miejsca pracy aby sprawdzić, że ALARM pożarowy nadal jest aktywny w czasie Dozoru 1h.

Idea jest taka, że po dozorze pożarowym należy przekazać nadzór pożarowy nad miejscem pracy pracownikowi odpowiedzialnemu w danym obszarze – najczęściej brygadziście, który będzie pracował na tej linii przez kolejne 3 godziny. Do przekazania nadzoru miejsca pracy obie osoby muszą być obecne w danej lokalizacji. Przekazywanie nadzoru nad miejscem pracy pozwala zakończyć pracę firmie zewnętrznej i pozwala im się oddalić z miejsca prac.

Dozór 4h w wersji Demo zostaje wyświetlony u pracownika firmy zewnętrznej. Po ponownym kliknięciu można zakończyć te prace pozostawiając podpis potwierdzający dokonanie weryfikacji miejsca pracy po upływie 4h od zakończenia prac.

Podczas Dozoru 4h nie ma potrzeby przebywania w miejscu pracy w trybie ciągłym. Ważne aby być czujnym. Dlatego w pełnej wersji można ustawić powiadomienia np. co 30 min aby pracownik podszedł w te miejsce – jak tylko lokalizacja w systemie potwierdzi obecność pracownik będzie mógł wrócić do swoich zajęć.

Zatem InnerWeb potrafi informować / alarmować w dowolnych sytuacjach związanych z ruchem pracowników i obiektów. Możemy podnieść bezpieczeństwo pracy przy różnych uwarunkowaniach. Przykładem może być wibracja z informacją na opasce wszystkich pracowników w przypadku gdy wózek widłowy znajduje się mniej niż 15 metrów od pracownika. (świetne narzędzie dla pracowników niesłyszących) Alarm gdy pracownicy gromadzą się w jednej lokalizacji (oznaka zdarzenia / wypadku). I wiele innych.

Zdecyduj co dalej i wybierz zadanie:

https://portalprzemyslowy.pl/?s=innerweb