Demo zadanie 8 – Odejście od pracy z użyciem ognia – uruchomienie alarmu

Zadanie Demo :

W wersji DEMO aby odejść z miejsca pracy i uruchomić Alarm trzeba to wykonać ręcznie. Gdy nad tym czuwa automatyczny system, nie ważne czy mamy telefon w ręce, czy w kieszeni, czy używamy aktywnych kart dostępu zamiast telefonów. Jeżeli system rozpoznaje nas jako pracowników wewnątrz pozwolenia na pracę z ogniem to do momentu aż nie zostaną one zakończone InnerWeb® tylko czeka aby zaalarmować o nieprawidłowościach.

Aby się przekonać jak to się odbywa odejdźmy od pracy.

Nie będzie trzeba długo czekać aż pojawi się alarm. W wersji DEMO pojawia się raz na minutę i przesyła powiadomienia do osób odpowiedzialnych za ten obszar oraz pracowników, którzy pracują w tej lokalizacji.

Przeloguj się na konto menedżera aby zobaczyć jak się to odbywa. Taki ALARM w przypadku stosowania opaski wibracyjnej w zupełności wystarczy aby pobudzić do działania. ALARMÓW się nie ignoruje.

W InnerWeb® jest wbudowany system alarmowania jeszcze PRZED pojawieniem się pożaru. Dlatego nazywa się on systemem PRZED-pożarowym. Występuje wtedy gdy ryzyko powstania pożaru drastycznie rośnie czyli gdy powstają najczęstsze przyczyny powstawania pożarów.

Ponowne dołączenie do miejsca pracy gdzie jest otwarte pozwolenie na prace szczególnie niebezpieczne z ogniem spowoduje, że ALARM zostanie dezaktywowany. Stosowne powiadomienie również zostanie wysłane aby Ci, którzy jeszcze są w drodze do tego miejsca pracy dostali w porę wiadomość, że miejsce pracy jest już bezpieczne.

E-mail z informacją o tym zdarzeniu trafia do działu BHP. Na podstawie takich raportów można weryfikować jak często takie alarmy się pojawiają i dlaczego.

Zdecyduj co dalej i wybierz zadanie:

https://zrobotyzowany.pl/produkty/644/innerweb