Demo zadanie 2 – Otwarcie pozwolenia na prace szczególnie niebezpieczne z ogniem przy Transporterze na Linii 13

Scenariusz Demo – Zadanie 2
Zadanie Demo:

Będąc w głównym widoku gdzie podświetlony jest fakt dołączenia do pracy otwórz prace szczególnie niebezpieczne klikając na ikonę dostępnych akcji (i).

Ilość prac szczególnie niebezpiecznych jest bez wątpienia długa. Oczywiście na bieżąco aktualizujemy tą listę i wprowadzamy takie typy pozwoleń, które przede wszystkim stosowane są na Twoim zakładzie. Ważne jest to, że większość z tych pozwoleń wymaga posiadania aktualnych dodatkowych specjalistycznych uprawnień. Dlatego wprowadza się je podczas rejestracji konta w pełnej wersji InnerWeb. System sam kontroluje aktualność uprawnień. W rezultacie na miesiąc przed końcem ich ważności pracownik i jego pracodawca zastaną o tym poinformowani poprzez stosowne powiadomienie.

Wybierz prace szczególnie niebezpieczne z użyciem ognia. Podaj opis: cięcie wspornika. W pełnej wersji InnerWeb wprowadzamy listę najczęściej wykonywanych czynności dla każdego typu prac. Daje to możliwość prowadzenia statystyk względem rodzajów prowadzonych prac na zakładzie. Opis wpisywany z klawiatury będzie dostępny dopiero po wyborze niestandardowej opcji „Inne”.

Osobą zatwierdzającą będzie Brygadzista Jacek. Znajduje się on najbliżej miejsca pracy i posiada wymagane Uprawnienia do weryfikacji miejsca pracy z użyciem ognia. W pełnej wersji InnerWeb system sam wybiera osobę odpowiedzialną za weryfikację na podstawie uprawnień pracowników oraz obszarów odpowiedzialności na hali produkcyjnej. Osoby będące najbliżej, odpowiedzialne za obszar, które są w systemie (online) zostają wyznaczone do weryfikacji miejsca pracy w pierwszej kolejności. Warunki wg, których InnerWeb decyduje o wyborze osoby weryfikującej można regulować z konta administratora systemu dostępnego w dziale IT w pełnej wersji systemu InnerWeb.

Typ prac – cięcie. Nie wymaga posiadania dodatkowych uprawnień – jedynie podstawowe badania dopuszczające do pracy.

Po zatwierdzeniu InnerWeb poprosi o udzielenie odpowiedzi na 3 losowe pytania dotyczące danego typu pozwoleń na pracę. W pełnej wersji możemy aktualizować listę pojawiających się pytań i ich kontekst – tak aby dobrą odpowiedzią było również zaznaczenie odpowiedzi „NIE”. Taka ankieta zabiera kilkanaście sekund UWAGI pracownika, co stanowi swoiste przypomnienie tego co wiąże się z prowadzeniem danego typu prac. Złe wypełnienie Ankiety anuluje otwieranie pozwolenia. Dzięki temu możemy się szkolić oraz przypominać niektóre informacje. Wypisywanie papierowych pozwoleń z czasem stało się nawykiem i ludzie przestali je dokładnie czytać.

InnerWeb wdraża postęp.

Po wypełnieniu Ankiety należy złożyć podpis biometryczny (działa w iOS, w Android od czerwca 2020). Podpis zostaje dołączony do pozwolenia na prace szczególnie niebezpieczne wewnątrz tego pozwolenia na pracę. Osoba otwierająca pozwolenie na prace szczególnie niebezpieczne automatycznie staje się zatem osobą odpowiedzialną za te prace. Serwer otrzymuje wniosek na otwarcie danych prac i przesyła powiadomienia do odpowiednich osób, do Jacka, Tomka, Izydora i Pani Agnieszki. W rezultacie rozpoczęcie tych prac zależeć będą od Brygadzisty Jacka, który zweryfikuje miejsce pracy.

Podchodzi do Ciebie Sławek i mówi: „Przyjrzałem się temu wspornikowi. Po wycięciu niestety nie ma jak zamocować nowego wspornika. Trudny dostęp. Trzeba będzie wspawać ten nowy. Mamy sprzęt ale będzie problem z uprawnieniami. Są na firmie. Przez ten system InnerWeb nie dostanę teraz pozwolenia na te prace. – dzwoń na firmę i załatw żeby je dosłali – zobacz czy Ty możesz”.

Otwórz pozwolenie na prace szczególnie niebezpieczne => z użyciem ognia => wypełnij pola i zaznacz typ: spawanie MIG. Sprawdź czy jest blokada otwarcia prac. Możliwe, że Twoich uprawnień też jeszcze nie ma w systemie.

Dzwonisz do Pani Agnieszki z BHP aby przedstawić sytuację. Pani Agnieszka: „Rozumiem. Wszystko możecie zrobić zdalnie. Wystarczą wyraźne zdjęcia dokumentów z datą ważności. Załącza się je w ustawieniach konta i wysyła do weryfikacji. Ja dostaję powiadomienie jak są nowe zgłoszenia – zatwierdzę je od razu. Proszę się nie przejmować – z tego co wiem, wasze dokumenty nie są przechowywane na serwerze a jedynie zachowane tymczasowo do czasu aż je zatwierdzę. Po weryfikacji są usunięte z systemu i pozostaje jedynie data ważności uprawnień i moje dane, dla pamięci że to ja je zatwierdziłam. – Tak przy okazji rozmowy mam prośbę aby tą relokację hydrantu rozpocząć jednak wcześniej niż planowaliśmy – linia 14 jest przymusowo zatrzymana i w zasadzie można wchodzić już teraz”.

Dla potrzeb wersji DEMO gdy zbyt długo nikt nie zatwierdza otwarcia pozwolenia na prace szczególnie niebezpieczne to InnerWeb je automatycznie ODRZUCA. W tej sytuacji to nawet dobrze. Jak już otworzysz pozwolenie na pracę z ogniem typ: spawanie MIG, to będziesz mógł też ciąć – nie potrzebujesz dwóch pozwoleń na pracę z ogniem w jednej lokalizacji.

Zdecyduj co dalej i wybierz zadanie:

https://zrobotyzowany.pl/produkty/644/innerweb

https://portalprzemyslowy.pl/?s=innerweb