Oferta

W celu przygotowania oferty wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej na Państwa zakładzie oraz zawarcie umowy NDA (umowa o zachowanie poufności). Bardzo ważna jest analiza budowy zakładu i jego cech – otwartych i zamkniętych przestrzeni. Generalnie w większości przypadków jest możliwe zgrubne oszacowanie kosztu instalacji systemu InnerWeb® na podstawie przesłanych layoutów z wymiarami zakładu.

Po za samą kwestią związaną z lokalizacją trzeba przyjąć pewne założenia co do ilości użytkowników w systemie. Z jednej strony będziemy mieli pracowników firm zewnętrznych, utrzymania ruchu i wszystkich wykonujących prace, które chcemy monitorować. Z drugiej strony mamy użytkowników, którzy będą korzystać z systemu do zatwierdzania i weryfikowania prac, obserwowania co się dzieje w systemie i monitorowania procesów. Ważne aby określić ilu użytkowników będzie korzystać z aplikacji webowej i mobilnej łącznie. Wiąże się to z tym, że każdy z użytkowników ma swoje konto z uprawnieniami do pracy.

Akceptacja oferty, którą w drodze indywidualnej wyceny otrzymacie Państwo w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, po zaakceptowaniu wymagać będzie również podpisania stosownej umowy współpracy, która reguluje wszelkie możliwe spory i niejasności.