E-pozwolenia Geolokalizacja Analityka Ruchu

E-pozwolenia na prace

Zespół InnerWeb stworzył narzędzie codziennej pracy dla pracowników zakładu przemysłowego oraz firm zewnętrznych. Dzięki nim pracownicy realizują prace naprawcze, serwisowe i instalacyjne przy maszynach. Podsumowując realizacja projektów, instalacji i zadań z użyciem podpisu biometrycznego, analizą ryzyka i pomiarem czasu daje wgląd w czasie rzeczywistym do prac realizowanym na całym obiekcie.

Geolokalizacja

Dostęp do informacji o tym gdzie znajduje się wybrany użytkownik w InnerWeb na ekranie urządzenia mobilnego. Lista narzędzi, sprzętów i materiałów zlokalizowanych na terenie obiektu przemysłowego.

Analityka Ruchu

Przede wszystkim możemy obserwować natężenie ruchu pracowników i obiektów. Pozwala nam to oczywiście także na analizę procesu przezbrojenia maszyn i prowadzonych prac. Reasumując w InnerWeb mamy podgląd przebiegu procesu produkcyjnego z udziałem „żywej tkanki” zakładu.

Ochrona PRZED-pożarowa

System alarmowania PRZED-pożarowego, w sytuacji gdy z miejsca pracy z użyciem ogniem oddalą się wszyscy pracownicy odpowiedzialni za dozór. InnerWeb chroni miejsce pracy zapewniając stały nadzór nad prowadzonymi pracami 24h/7. Zapewnia to wymóg weryfikacji miejsca pracy i sprzętu w dokładnym miejscu prowadzenia tych prac.

Zarządzanie Ryzykiem

Definiując obszary hali, linie produkcyjne i miejsca pracy na terenie zakładu przemysłowego w InnerWeb definiowane są wszystkie zagrożenia związane z pracą w tej lokalizacji. Wraz z nakazami stosowania środków ochrony osobistej pracownik rozpoczynający pracę jest informowany o aktualnych zagrożeniach. Ryzyko pracy zmienia się w czasie ponieważ pracownik przemieszcza się po zakładzie i pracuje w różnych obszarach. Podsumowując cały miesiąc możemy otrzymać raport z listą zagrożeń na jakie narażony był pracownik z dokładnym czasem ekspozycji.

Wirtualny Skan 3D zakładu

Chcąc obserwować ruch materiałów i ludzi po całym zakładzie dobrze jest wykorzystać do tego aktualne możliwości skanowania obiektów przestrzennych. Wydaje się więc, że posiadanie wglądu do wirtualnej reprezentacji całego zakładu w postaci chmury punktów, na której naniesione są dane o ruchu pochodzące z InnerWeb, daje duży prestiż oraz możliwości wizualnej reprezentacji danych z Analityki Ruchu.

Identyfikacja osób podczas Ewakuacji

Sygnał alarmowy o ewakuacji w formie dźwiękowej czy też w postaci wibracji pozwala pracownikom rozpocząć proces ewakuacji. Co z tymi, którzy pozostali w środku? Ile osób już opuściło budynek? Dziś można już udostępnić takie dane dla jednostek straży pożarnej aby wiedzieli gdzie szukać pozostałych pracowników w obiekcie.

Zarządzanie uprawnieniami pracowników

Kluczowym aspektem działania elektronicznych pozwoleń na prace oraz e-pozwoleń na prace szczególnie niebezpiecznych jest fakt iż pracownicy z firm zewnętrznych oraz wewnętrzne utrzymanie ruchu posiada zweryfikowane dokumenty dające uprawnienia do różnych prac. Są one połączone z zarejestrowanym kontem każdego pracownika w InnerWeb, który przechowuje datę ważności wszystkich uprawnień. Innymi słowy InnerWeb jest w stanie alarmować o tym, że zbliża się koniec terminu ważności.