InnerWeb jest udokumentowaną innowacją w skali światowej, na którą składa się:

  • rozległa sieć radiolatarni BLE, która swoim zasięgiem obejmuje cały zakład przemysłowy
  • autorskie oprogramowanie, które obejmuje ochronę PRZED-pożarową, chronioną wnioskiem patentowym w Europejskim Urzędzie Patentowym
  • nową Kulturę Pracy wdrażaną przez serię szkoleń dla pracowników w różnych działach 

Usługa instalacji transformuje zakład przemysłowy do miana "Smart Factory" (iFactory), które posiada:

Showing all 7 results