Demo zadanie 6 – Weryfikacja miejsca pracy na Linii 14

Scenariusz Demo – Zadanie 6

Zadanie Demo :

Wyloguj się z konta zewnętrznego i zaloguj na konto brygadzisty. Wczuj się przede wszystkim w swoją rolę. Dostałeś powiadomienie o tym, że firma zewnętrzna chce rozpocząć prace szczególnie niebezpieczne na L14. Widzisz aktywny wniosek do zatwierdzenia. Zatrzymana linia, powoduje to, że nie ma żadnych przeciwskazań. Jako Jacek jesteś najbliżej i w pełnej wersji – InnerWeb – wyśle do Ciebie powiadomienie, że masz zweryfikować miejsce pracy.

Kliknij na to pozwolenie i wybierz opcję zatwierdź.

Oczywiście w pełnej wersji InnerWeb, odbiera sygnały radiolatarni iBeacon dochodzące z różnych lokalizacji. Dlatego przez cały czas wie, w którym obszarze hali jesteś. Jeżeli jesteś daleko od miejsca pracy, którą masz zatwierdzić system poprosi o zeskanowanie kodu QR. Jest to ważna bardzo przydatna funkcja na wypadek uszkodzenia lub wyczerpania się po kilku latach baterii w naszej radiolatarni. Dzięki temu rozwiązaniu mamy możliwość awaryjnego zatwierdzania tych prac. Zeskanowanie kodu QR na radiolatarni w miejscu hydrantu na L14 będzie potwierdzeniem dla InnerWeb, że jesteś we właściwej lokalizacji.

InnerWeb poprosi Cię o wypełnienie ankiety weryfikacyjnej podobnej do tej, którą musiał wypełnić pracownik firmy zewnętrznej podczas otwierania wniosku. Osoba weryfikująca sprawdza czy miejsce pracy jest odpowiednio przygotowane, czy narzędzia są sprawne i czy firma zewnętrzna jest w stanie bezpiecznie przeprowadzić te prace. Wypełnienie ankiety i złożenie podpisu biometrycznego potwierdza ten fakt. Podpis zostaje podpięty do pozwolenia jako potwierdzenie, że prace zostały sprawdzone i zatwierdzone.

Zatwierdzenie prac szczególnie niebezpiecznych jest możliwe tylko przez weryfikację będąc w miejscu pracy. Nie można wykonać tej czynności będąc w innej lokalizacji na zakładzie. To jedyny taki moment w Nowej Kulturze Pracy InnerWeb, w którym trzeba być osobiście na miejscu. Jest to bardzo ważne.

Wyjątkiem jest wdrażany obecnie system zdalnej weryfikacji miejsca pracy. Będzie on dostępny w pełnej wersji systemu InnerWeb na wypadek pandemii, prac prowadzonych w nocy i w sytuacji gdy nie ma nikogo dostępnego kto może przeprowadzić weryfikację na miejscu. System wymusza wtedy wykonanie pełnej dokumentacji zdjęciowej miejsca pracy, sprzętu i pracowników w czasie rzeczywistym aby osoba zatwierdzająca mogła dokładnie przeanalizować zakres prac, przygotowanie zespołu do pracy i sprzętu aby potwierdzić, że nie ma żadnych dodatkowych zagrożeń jakie mogą wyniknąć z pracy w tej lokalizacji.

Po zatwierdzeniu pozwolenia na pracę, informacja o tym, że firma zewnętrzna dostała zgodę na prace trafia do wszystkich pracowników odpowiedzialnych za obszary jak i do pracowników firmy zewnętrznej, którzy dołączyli do pracy przy hydrancie i czekają na zatwierdzenie pozwolenia na prace szczególnie niebezpieczne.

Zdecyduj co dalej i wybierz zadanie: