Demo zadanie 7 – Otwarcie pozwolenia na spawanie MIG przy Transporterze na Linii 13

Zadanie Demo :

Mając odpowiednie uprawnienia można wziąć się do pracy. Dobrze jeżeli kwestie formalne mamy uregulowane wcześniej i nie trzeba się tym przejmować. System wtedy działa bardzo sprawnie i szybko. Jest to ogromna oszczędność czasu i znaczna redukcja jego ilości, który zabierasz brygadzistom i menedżerom zakładu aby wystawili Ci wszystkie niezbędne pozwolenia.

Po dołączeniu do pracy przy Transporterze otwórz pracę szczególnie niebezpieczną z ogniem. Wpisz cięcie i spawanie wspornika. Wybierz Brygadzistę Jacka. Zaznacz typ: spawanie MIG.

Miejsce pracy lepiej mieć przygotowane wcześniej. Koce spawalnicze, parawany, sprawna gaśnica, rękawice, sprawna spawarka i narzędzia. Po zatwierdzeniu ankiety i złożeniu podpisu biometrycznego wiadomość o tych pracach trafia do kilku osób a Brygadzista Jacek może się pojawić lada chwila aby zweryfikować czy wszystko jest odpowiednio przygotowane do tych prac.

Zaloguj się na konto brygadzisty aby wcielić się w rolę Brygadzisty Jacka, który otrzymał powiadomienie o tym aby sprawdzić czy miejsce pracy przy Transporterze jest bezpieczne.

Pozwolenie na pracę z ogniem jest jednym z najważniejszych pozwoleń na prace. Zajmuje najwięcej czasu i ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo prowadzonych prac. Jest również dokumentem wymaganym na zakładach produkcyjnych ze względu na warunki prowadzenia prac pod kątem wypłaty ew. odszkodowania przez ubezpieczyciela. Nic dziwnego, że naruszanie tych wymogów grozi odpowiedzialnością karną, zwolnieniem z pracy lub wydaleniem firmy zewnętrznej z zakładu.

InnerWeb® zbudowany jest w oparciu o ten tym pozwolenia na pracę ponieważ zawiera rozwiązane chronione wnioskiem patentowym w Europie i na arenie Międzynarodowej jako pierwszy system ochrony PRZED-pożarowej. System ten alarmuje gdy z miejsca prac z ogniem oddalą się wszyscy pracownicy odpowiadający za dane pozwolenie na prace z użyciem ognia. Nie jest niczym nowym, że w miejscu pracy powinno się przebywać 100% czasu aż do nawet godziny po zakończeniu prac. Ma to bezpośredni związek z najczęstszymi przyczynami powstawania pożarów w wyniku błędu ludzkiego.

InnerWeb obejmuje 3 najczęstsze przyczyny powstawania pożaru:
  • Nieodpowiednio dobrany / wadliwy sprzęt do prac z użyciem ognia
  • Źle przygotowane miejsce prowadzenia prac
  • Niewłaściwy nadzór nad miejscem prowadzenia prac z użyciem ognia.

Pierwsze dwie przyczyny wyeliminowane są poprzez przymus weryfikacji miejsca pracy w miejscu prowadzenia prac. Osoba weryfikujące musi być przy danej lokalizacji inaczej pozwolenie nie zostanie zatwierdzone. To co ewidentnie rzuca się w oczy jako nieprawidłowość – zostanie zauważone.

Nadzór polega na tym, że system InnerWeb sprawdza lokalizację wszystkich pracowników wykonujących prace z ogniem w danej lokalizacji. Gdy zostanie w danej lokalizacji tylko jeden pracownik to status prac przechodzi w dozór pożarowy – nie wolno wykonywać prac z użyciem ognia. Gdy pozwolenie będzie otwarte a wszyscy pracownicy odejdą – ALARM będzie wysyłał powiadomienia do tych pracowników aby przywołać ich do miejsca pracy, dalej do brygadzisty, potem kierownika i BHP i do wszystkich odpowiedzialnych za te obszary o tym, że powstała sytuacja niebezpieczna – karana w niektórych zakładach wysokimi mandatami karnymi – aby zredukować do minimum ilość takich sytuacji.

Istnieje możliwość alarmowania również za pośrednictwem andonów sygnalizacyjnych dźwiękowych, świetlnych lub łączonych, za pomocą SMS, połączeń głosowych, e-mail – wg ustaleń z działem BHP na Twoim zakładzie.

Pożar w miejscu prowadzenia prac nie powstaje bez przyczyny. Najczęściej są to iskry, które wpadły w miejsce, gdzie powoli zaczynają się tlić. W połączeniu z zaolejonym odpadem po kilku, a nawet kilkunastu minutach zaczynają się palić. To nie są jakieś skrajne sytuacje. Każdy kto prowadził prace z ogniem na zakładzie i ma już kilka miesięcy doświadczenia pracy wie, że to się zdarza. Gasimy je odruchowo bo jesteśmy obecni, czujemy dym, widzimy, że coś się dzieje. Gdyby nas nie było – pożar strawiłby maszynę lub gorzej – mógłby się zacząć rozprzestrzeniać po zakładzie.

Nad tym procesem musi być stały nadzór 24h/7. Tym zajmuje się InnerWeb®.

Zweryfikujmy więc to miejsce pracy. Skanowanie kodu QR Transportera jest ważne aby potwierdzić naszą obecność w miejscu pracy. Odpowiedzmy na pytania ankiety. Spójrzmy na sprzęt i miejsce pracy. Sprawdźmy czy wszystko w pobliżu jest zgodne z wymaganiami prowadzenia prac z ogniem. Szkolenia z tych wymogów przechodzi co roku cały personel i pracownicy firm zewnętrznych.

Przeprowadzone oględziny miejsca pracy potwierdzamy założeniem podpisu biometrycznego.

Wylogujmy się prędko i wejdźmy na konto koordynatora firmy zewnętrznej. Po aktywacji pozwolenia, naszym obowiązkiem jest teraz wykonać prace z użyciem ognia. Przy realizacji takich prac przez 100% czasu musimy zapewnić obecność przynajmniej jednego z pracowników na miejscu. Realizujesz zatem ze Sławkiem i Pawłem te prace możliwie sprawnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Zdecyduj co dalej i wybierz zadanie:

https://zrobotyzowany.pl/produkty/644/innerweb