Automatyczna Karta Oceny Ryzyka Zawodowego
Automatyczna Karta Oceny Ryzyka Zawodowego

Automatyczna Karta Oceny Ryzyka Zawodowego jest jednym z elementów systemu InnerWeb. Sieci radiolatarni iBeacon tworzy mapę zakładu podzieloną na obszary. W fazie projektowania takiej mapy, zespół InnerWeb we współpracy z pracownikami tej firmy określa miejsca oraz zagrożenia jakie wiążą się z wykonywaniem zadań w danej lokalizacji. Dzięki temu rozwiązaniu wszystkie ryzyka są wprowadzone do usługi InnerWeb. System podczas otwierania E-pozwolenia na pracę automatycznie tworzy Kartę Oceny Ryzyka Zawodowego. Istniej oczywiście możliwość dopisania jakiegoś dodatkowego ryzyka, które wynikło w danej sytuacji.

Rozwiązanie to pozwala:

  • automatycznie określić listę zagrożeń na jakie narażony jest pracownik wykonujący swoje obowiązki w danej lokalizacji,
  • stworzyć bazę zagrożeń na jakie narażony jest pracownik na różnych obszarach,
  • ostrzegać pracowników o zagrożeniach na jakie są narażeni wchodząc w daną strefę,
  • informować o środkach ochrony jakie powinni posiadać wykonując pracę,
  • zaoszczędzić czas jaki musimy poświęcić uzupełniając ryzyko zawodowe w papierowych pozwoleniach.

Poza automatycznym tworzeniem karty oceny ryzyka zawodowego system InnerWeb daje o wiele więcej możliwości. Do najważniejszych funkcji systemu Innerweb należą :

  • otwieranie E-pozwoleń na pracę, dzięki czemu mamy zdigitalizowane dokumenty związane z tym procesem, możemy wyciągać na podstawie tych danych wiele wniosków oraz prowadzić wszelakie statystyki,
  • zapewnienie geolokalizacji pracowników i sprzętu. To rozwiązanie pozwala informować nas np. czy dany pracownik jest w pracy, gdzie znajdują się pracownicy, gdzie znajduje się poszukiwany sprzęt,
  • stała ochrona PRZED-pożarowa, na którą złożony został wniosek patentowy do Europejskiego Urzędu Patentowego. Działa on na zasadzie monitoringu miejsca pracy.