Dotyczy Aplikacji Mobilnej Demo InnerWeb®

Drogi użytkowniku Aplikacji:

Tylko Twój służbowy adres e-mail jest wymagany do uzyskania dostępu do Aplikacji Demo InnerWeb® i będzie przechowywany 13 miesięcy przez InnerWeb Sp. z o.o. z Bielska-Białej, w celu kontaktu zwrotnego. Liczymy się z Twoją opinią na temat naszej aplikacji dlatego udostępniamy ją całkowicie darmowo. Damy znać jak pojawi się aktualizacja lub ciekawa informacja na temat naszego projektu. Kontakt z administratorem danych uzyskasz pod adresem support@innerweb.tv. Pamiętaj, że podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolna. Wszelkie przekazane nam dane są bezpieczne i przetwarzane wyłącznie w opisanym wyżej zakresie i celu na jaki wyrażasz zgodę. W każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swojego adresu e-mail. Witaj w świecie Nowej Kultury Pracy.

Serdecznie pozdrawiamy
Zespół InnerWeb

Dotyczy Portalu innerweb.tv

Drogi użytkowniku Portalu:

Chcąc sprostać oczekiwaniom prawnym w zakresie ochrony Twoich danych osobowych przygotowaliśmy poniższy zbiór najważniejszych informacji na temat tego które z nich wykorzystujemy wraz z wyjaśnieniem dokładnej przyczyny oraz sposobu w jaki się to odbywa. Naszym celem jest minimalizacja takich potrzeb co można zauważyć na przykładzie naszej Aplikacji Demo InnerWeb®.

Dziękujemy za zaufanie
Zespół InnerWeb

Informacje szczegółowe

Portal InnerWeb administrowany jest przez InnerWeb Sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku-Białej 43-382 przy ulicy Cieszyńskiej 365. Główne biuro spółki mieści się jednak, w samym centrum miasta, przy ulicy Piłsudskiego 7. Spółka InnerWeb wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000826731, w której kapitał zakładowy wynosi 1.225.000 zł. InnerWeb powstało 10 stycznia 2020 roku w wyniku preinkubacji projektu „InnerWeb” z udziałem Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko-Biała, który zainicjowała firma World Industry Programming „WIP” Sp. z o.o. Pozostałe dane spółki InnerWeb: NIP: PL 547-22-16-891 (VAT UE), REGON: 385428886

„ Inwestujemy w waszą przyszłość”
Beskidzki Akcelerator Technologiczny ARR S.A. jest kontynuacją Projektu „TechnoBIT Venture – wiedza i kapitał dla innowacji” współfinansowanego
w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

InnerWeb jako administrator danych osobowych dochowuje najwyższej staranności w ochronie danych osobowych oraz prawa do prywatności użytkowników. Wszystkie wykorzystywane przez InnerWeb środki ochrony informacji odpowiadają najwyższym standardom ochrony, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej jako u.o.d.o.) oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

InnerWeb zapewnia realizację wszelkich uprawnień wynikających z u.o.d.o. oraz RODO, w szczególności prawo dostępu do treści udostępnionych Portalowi, danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia. Uprawnienia te mogą być wykonywane m.in. poprzez kontakt z InnerWeb, w tym za pośrednictwem adresu e-mail: support@innerweb.tv

InnerWeb gromadzi dane o adresie iP odwiedzającego użytkownika oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

InnerWeb stosuje pliki cookies, będące niewielkimi informacjami tekstowymi, wysyłanymi przez serwer www i zapisywanymi po stronie użytkownika. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki cookies tzw. „ciasteczka” wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez użytkownika. Pliki cookies umożliwiają m.in.:

  • utrzymanie sesji użytkownika Portalu po zalogowaniu, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • dostosowanie zawartości stron Portalu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb oraz używanego przez niego urządzenia.
  • zbierania anonimowych zbiorczych danych statystycznych, które pomagają lepiej poznać sposób, w jaki użytkownicy korzystają z Portalu. Umożliwia to ulepszanie Portalu, jego struktury i zawartości zgodnie z oczekiwaniami użytkowników.

Portal InnerWeb stosuje dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Serwis wykorzystuje pliki cookies stron trzecich, w tym Google Analytics oraz Facebook Pixel.

Użytkownikowi przysługuje prawo do:

  • przenoszenia danych. Użytkownik może napisać na support@innerweb.tv, z prośbą o wszystkie dane, które InnerWeb posiada na jego temat. InnerWeb przygotuje plik w formacie JSON zawierające wszystkie informacje o użytkowniku.
  • modyfikacji danych.
  • usunięcia danych. Na żądanie użytkownika InnerWeb usunie w ciągu 7 dni dane z Portalu. Wszystkie dane z wszystkich kopii bezpieczeństwa zostaną usunięte w ciągu 28 dni.
  • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawa Autorskie – Majątkowe prawa autorskie do treści publikowanych na Portalu należą do InnerWeb. Portal InnerWeb zawiera również Publikacje dotyczące InnerWeb, na które uzyskał zgodę od Autora. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.). Korzystanie z treści publikowanych na Portalu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw autorskich. Użytkownik może korzystać z tych treści jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Żadna część, jak i całość treści, z których Użytkownik korzystał, nie może być powielana i rozpowszechniana, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek inny sposób (elektroniczny lub mechaniczny), włącznie z kopiowaniem i zamieszczaniem w internecie. Użycie lub wykorzystanie treści w całości lub w części, bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

Regulamin Aplikacji Mobilnej Demo InnerWeb®

Aplikacja – Aplikacja mobilna przeznaczona na urządzenia mobilne obsługiwane przez system operacyjny Android, iOS.

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Aplikacji.

Logowanie – czynność polegająca na wprowadzeniu Danych identyfikacyjnych, pozwalająca na identyfikację Użytkownika.

Dane identyfikacyjne – login (służbowy adres-email) i 4 cyfrowe hasło otrzymane od InnerWeb.

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji. Jest to regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123). Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały redakcyjne stanowią wyłączną własność InnerWeb. Aplikację można pobrać i zainstalować bezpłatnie korzystając ze sklepu internetowego:

  • Google Play (dla systemu Android) – minimalne wymagania techniczne urządzenia to Android w wersji 5.0 Lollipop
  • App Store (dla systemu iOS) – minimalne wymagania techniczne to iOS w wersji 10.3 (tylko iPhone)

Za pośrednictwem Aplikacji Demo InnerWeb® świadczone są bezpłatne usługi mające na celu prezentację funkcjonalności i działania pełnej wersji systemu InnerWeb®. Niniejszy Regulamin dotyczy tylko Aplikacji Demo InnerWeb®. Pełna wersja systemu objęta jest osobnym regulaminem i stosowną instrukcją obsługi dostarczaną wszystkim użytkownikom systemu w trakcie procesu instalacji na zakładzie przemysłowym lub innej lokalizacji, w której system został wdrożony. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji i korzystania z Aplikacji pokrywa Użytkownik Aplikacji we własnym zakresie na podstawie umowy zawartej z operatorem usługi dostępu do sieci internet. InnerWeb nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnej do korzystania z Aplikacji.

Instalacja Aplikacji wymaga pobrania Aplikacji ze sklepu internetowego. Do uruchomienia i prawidłowego działania niezbędny jest dostęp do sieci Internet. Korzystanie z Aplikacji oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.  W przypadku braku zgody Użytkownika na akceptację Regulaminu, należy odinstalować Aplikację.

Zasady Korzystania – Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, niniejszym Regulaminem i regulaminami sklepów, w których Aplikacja została udostępniona, w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet i aplikacji mobilnych, w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz operatora usługi dostępu do sieci internet, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić InnerWeb o każdym przypadku naruszenia praw w związku z korzystaniem z Aplikacji. Użytkownik może w dowolnym czasie przestać korzystać z Aplikacji. Zaprzestanie korzystania wymaga odinstalowania Aplikacji z urządzenia mobilnego. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes InnerWeb, InnerWeb może podjąć działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność.

Ochrona Danych Osobowych – Aplikacja przetwarza dane osobowe w postaci służbowego adresu e-mail podawanego procesie Logowania w celu umożliwienia bezpiecznego, autoryzowanego dostępu do Aplikacji zgodnie z licencją. Dostęp do aplikacji z prywatnych skrzynek pocztowych jest zablokowane. InnerWeb informuje, że w celu realizacji usługi dostępu niezbędne jest przetwarzanie danych eksploatacyjnych obejmujących datę oraz czas logowania. W procesie Logowania do Aplikacji wysyłane są następujące informacje dotyczące urządzenia mobilnego: marka, model, rodzaj i wersja systemu operacyjnego. W urządzeniu mobilnym przechowywane są dane w postaci: zaszyfrowanego tokena oraz w bazie danych lista lokalizacji i dane użytkownika (adres e-mail oraz elementy adresu e-mail traktowane przez Aplikację jako Imię i Nazwisko oraz nazwa firmy). Informacje wysyłane są do InnerWeb w procesie Logowania do Aplikacji oraz w trakcie jej działania i wykorzystywane są w celu świadczenia usługi prezentacji różnych funkcjonalności systemu InnerWeb®. Użytkownik instalując aplikację akceptuje warunki Regulaminu i akceptuje przetwarzanie powyższych danych. Instalacja Aplikacji jest dobrowolna, ale niezbędna do uruchomienia Aplikacji. Anonimowe dane dotyczące aktywności Użytkownika w Aplikacji, mogą być przetwarzane przez InnerWeb wyłącznie do celów statystycznych. Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i polityką prywatności.

Odpowiedzialność InnerWeb – Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Aplikacja jest programem komputerowym, na którego funkcjonowanie ma wpływ szereg czynników wymagających współistnienia programu z innymi programami komputerowymi, sterownikami podzespołów komputerowych, przeglądarkami internetowymi, innymi urządzeniami, w tym sieciami komputerowymi czy infrastrukturą operatorów telekomunikacyjnych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż mogą zachodzić okoliczności wpływające na działanie Aplikacji, niebędące w zakresie odpowiedzialności InnerWeb, co do których nie jest możliwe wyczerpujące ich zbadanie oraz zapobieganie ewentualnym nieprawidłowościom funkcjonowania Aplikacji. W związku z powyższym żadnego postanowienia Regulaminu, jak również żadnego elementu treści stron internetowych należących do InnerWeb, nie należy odczytywać jako gwarancji prawidłowego działania Aplikacji, a Użytkownik pomimo braku takiej gwarancji samodzielnie podejmuje decyzję o rozpoczęciu korzystania z Aplikacji, mając przede wszystkim na uwadze, że Aplikacja nie została zaprojektowana w sposób zapewniający optymalne jej funkcjonowanie na urządzeniu posiadanym przez Użytkownika w stosowanej przez niego konfiguracji.

Postanowienia końcowe – W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem: https://innerweb.tv/polityka-prywatnosci/ i obowiązuje od 25.05.2020 roku.

Bezpieczeństwo Danych

Infrastruktura InnerWeb gwarantuje optymalne bezpieczeństwo danych, w szczególności poprzez wdrażanie polityki bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz spełnianie wymagań poszczególnych norm i certyfikacji (certyfikacja PCI-DSS, certyfikacja ISO/IEC 27001, atesty SOC 1 TYPE II i SOC 2 TYPE II, etc.). Posiada również możliwość hostowania danych medycznych (HDS). Infrastruktura serwerowa jest zabezpieczona i na bieżąco monitorowana pod kątem zagrożeń. Tylko niezbędne usługi (API dla aplikacji mobilnych, panel www) są dostępne z zewnątrz z wykorzystaniem szyfrowania SSL. Integralność bazy danych jest stale monitorowana, a dane wrażliwe są chronione kryptograficznie z użyciem najnowszych i najbezpieczniejszych metod szyfrowania. Dostęp do serwerów jest ograniczony do wyselekcjonowanych pracowników i stale monitorowany.

Aplikacje mobilne wykorzystują najwyższe standardy bezpieczeństwa oferowane przez docelowe wersje systemów operacyjnych, które InnerWeb wspiera. Ze względów bezpieczeństwa oraz konieczności wykorzystania zaawansowanych technik i technologii InnerWeb zarówno w wersji Android jak i iOS jest aplikacją natywną. Wszystkie rozwiązania kluczowe dla realizacji funkcjonalności aplikacji zostały opracowane przez zespół programistów InnerWeb, a użycie bibliotek zewnętrznych zostało ograniczone do niezbędnego minimum i żadna z nich nie stanowi krytycznego elementu systemu. Wszystkie wrażliwe dane w Aplikacji są zaszyfrowane w oparciu o natywne mechanizmy do bezpiecznego przechowywania kluczy kryptograficznych (dla Androida – Key Store oraz iOS – Secure Enclave). Aplikacje przeszły pozytywnie proces weryfikacji zgodności z Material Design Guidelines i App Quality Guidelines zatwierdzony przez firmę Google oraz Human Interface Guidelines firmy Apple.