Wizualizacja Usługi InnerWeb - 02 - Perspektywa Firm Zewnętrznych

0

Czy myślisz, że biurokracja ma świetlaną przyszłość?

World Industry Programming „WIP” Sp. z o.o

e-mail: marcin.worecki@innerweb.tv

Tags: