Scenariusz - Demonstracja InnerWeb® – 14.10.2020

Added: 13.10.2020
0

Demonstracja przeprowadzona została podczas Eventu związanego z Automatyzacją Kontroli Jakości i Zastosowaniom IOT w Przemyśle 4.0 , który odbył się 14.10.2020 w Czechowicach Dziedzicach na terenie Starej Kablowni. Zapraszamy do zapoznania się z wideo-prezentacją.

Spółka dostarcza system InnerWeb®, który w dużych zakładach przemysłowych zastępuje papierowe pozwolenia – e-pozwoleniami, zarządza uprawnieniami pracowników firm zewnętrznych, informuje o zagrożeniach i ryzyku pracy, alarmuje, udostępnia informacje o lokalizacji narzędzi i obiektów.

InnerWeb® dostarcza:

• E-pozwolenia

• Geolokalizację pracowników

• Geolokalizację narzędzi

• Analitykę Ruchu • Ochronę PRZED-pożarową

• Historię i Podgląd

• Wirtualny skan wnętrza zakładu.

E-pozwolenia:

Proces wystawiania papierowych pozwoleń na prace serwisowe, naprawcze, instalacyjne przy maszynach wymagają dokumentacji i analizy ryzyka dla każdej niebezpiecznej czynności wykonywanej przez firmy. Najważniejszym z pozwoleń jest pozwolenie na pracę z użyciem ognia, które jest pracą szczególnie niebezpieczną. InnerWeb, redukuje cały proces o 92% i całkowity roczny koszt procesu o 70%. W zakładach gdzie dziennie prowadzi się ok 7-10 prac realizowanych przez firmy zewnętrzne, całkowity roczny koszt prowadzenia papierowych pozwoleń wynosi prawie 800 tyś zł (zasadniczym generowanym kosztem jest czas poświęcony przez inżynierów i instalatorów w procesie otwierania i zamykania pozwoleń). Przejście na e-pozwolenia zwraca się już po kilku miesiącach od wdrożenia dając duży zastrzyk nowych danych w czasie rzeczywistym, których wartość jest niepoliczalna.

Geolokalizacja pracowników:

Gdy czegoś potrzebujesz od współpracownika – odruchowo chwytasz telefon. Nie musisz dzwonić. Tym właśnie jest InnerWeb®. Masz podgląd. Na liście pracowników widzisz kto jest i jak daleko. Częściej podejdziesz aby załatwić sprawę. Odbieranie telefonów nie zawsze jest możliwe / łatwe. Przerywa nam wykonywanie pracy. Ograniczenie tego do minimum pozwala nam skupić się na zadaniach. Wiedza o lokalizacji pracowników pozwala też na analizę procesów produkcyjnych, przezbrojeń i tego jak przebiegały. W przypadku ewakuacji jesteśmy w stanie widzieć jak wygląda aktualna sytuacja. Aby było to możliwe wystarczy instalacja aplikacji InnerWeb w telefonie. Dla operatorów, którzy nie potrzebują korzystać z systemu jest możliwość użycia aktywnej karty, która spełnia rolę telefonu i dostarcza na serwer informację o lokalizacji.

Geolokalizacja narzędzi:

W zakładach przetwórstwa tworzyw sztucznych gdzie jest wiele wtryskarek, a po zakładzie rozstawione są setki form wtryskowych, termoregulatorów, podgrzewaczy istnieje potrzeba lokalizowania form gdy na danej maszynie trzeba wykonać przezbrojenie. InnerWeb® pozwala skrócić ten czas do minimum. Wyjmujesz telefon, szukasz na liście właściwego narzędzia i idziesz do wskazanego miejsca. Korzyść może być odczuwalna nawet w skali jednego dnia. W ten sposób można monitorować również wózki narzędziowe, zwyżki, wózki widłowe, drabiny, gaśnice i wszystko co jest cenne i wymaga monitorowania.

Analityka Ruchu:

Informacja o tym, jakie miejsca i lokalizacje na zakładzie są odwiedzane przez pracowników najczęściej. Gdzie jest duże natężenie ruchu. Które lokalizacje wydają się być nieużywane. Jak wyglądał przebieg ruchu wybranego pracownika z zaznaczeniem, że informacje dotyczące konkretnej osoby powodują, że pracownik jest o takim fakcie informowany. Tylko dane ogólne, zbiorcze można przeglądać incognito.

Ochrona PRZED-pożarowa:

Spółka InnerWeb posiada zgłoszenie patentowe do Europejskiego Urzędu Patentowego na sposób i metodę alarmowania PRZED-pożarowego. Alarm taki aktywowany jest gdy w trakcie prac z użyciem ognia z miejsca pracy oddalą się wszyscy pracownicy stanowiący dozór pożarowy. E-pozwolenia i potrzeba weryfikacji miejsca pracy dokładnie tam gdzie realizowane są prace pozwala sprawdzić miejsce pracy i sprzęt używany do wykonania danego zadania. Pozwala to wyeliminować najczęstsze przyczyny powstawania pożarów powstające na skutek nieostrożności osób dorosłych podczas prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych.

Historia i podgląd:

To co dzieje się w czasie rzeczywistym w InnerWeb® można przewijać i przeglądać. Dane przechowywane są przez dowolny czas. Analiza statystyczna ilości prowadzonych prac, typów prac, łączny czas pracy projektów to wszystko dostępne jest w systemie. W przypadku wypadku można przeanalizować sytuację i potencjalnych świadków zdarzenia.

Wirtualny skan wnętrza zakładu:

Pracujemy nad tym aby zebrane dane w InnerWeb móc zaprezentować w środowisku wirtualnym, w którym mamy chmury punktów z zeskanowanych obszarów hali produkcyjnej, na której widać przemieszczających się pracowników, lokalizację narzędzi i miejsca prowadzonych prac. Umożliwia to wykorzystanie technologii VR do tego aby wirtualnie przemieszczać się po całym zakładzie.

InnerWeb® Sp. z o.o

InnerWeb®

e-mail: marcin.worecki@innerweb.tv