Firmy współpracujące - 27 - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Added: 13.04.2020
0

Wideo – Prezentacja, w której prezentujemy naszego partnera biznesowego jakim jest Akademia Techniczno – Humanistyczna z Bielska-Białej i serdecznie zapraszamy do współpracy. Akademia Techniczno-Humanistyczna – jest publiczną szkołą wyższą z siedzibą w Bielsku-Białej, powstała 1 października 2001 roku z przekształcenia istniejącej od 1969 filii Politechniki Łódzkiej, na mocy Ustawy z dnia 19 lipca 2001 r. o utworzeniu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Akademia posiada doświadczenie w realizacji przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy europejskich oraz interdyscyplinarnych przedsięwzięć badawczych w ramach programów ramowych UE. Pracownicy naukowi Akademii realizują działania badawcze w projektach kluczowych, celowych i zamawianych, są także laureatami prestiżowych nagród i stypendiów, m.in. w Konkursie o Nagrody FIATa oraz programie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Top 500 Innovators. Akademia dąży do kształcenia studentów na najwyższym poziomie, zapewniając im warunki pełnego rozwoju intelektualnego oraz uczestnictwo w różnych formach życia naukowego i kulturalnego Akademii oraz innych uczelni krajowych i zagranicznych, przygotowując studentów do kompetentnego, świadomego funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się społeczeństwie opartym na wiedzy. Jako uczelnia wielokierunkowa wykorzystując tradycję i najnowszy dorobek współczesnej cywilizacji Akademia uczestniczy w rozwoju nauki, kultury i gospodarki oraz w rozwiązywaniu ważnych problemów naukowych, technicznych i społecznych.”

https://www.ath.bielsko.pl/

Nasza Wideo – Prezentacja zrealizowana została przy użyciu:

– Interaktywnego flipcharta Flip 2 (FL!P) marki Samsung, który świetnie nadaje się do różnego rodzaju prezentacji, szkoleń. Oprogramowanie jakim dysponuje Flip 2 ułatwia komunikację z urządzeniem oraz pozwala na bardzo szybkie udostępnianie ważnych treści jakie na nim tworzymy.

InnerWeb® Sp. z o.o

https://innerweb.tv/

e-mail: marcin.worecki@innerweb.tv

Tags: