InnerWeb® – Rozszerzona rzeczywistość – Breathbox

Rozszerzona Rzeczywistość inaczej Augmented Reality jest połączeniem świata rzeczywistego ze światem wirtualnym. Następuje to poprzez nakładanie na to co obserwujemy przed sobą generowanych komputerowo elementów przy pomocy technologii informatycznej. Zazwyczaj wykorzystuje się obraz z kamery, na który nałożona jest generowana w czasie rzeczywistym grafika 3D. Rozwiązanie znajduje wiele zastosowań, przykładem może być przemysł gdzie dzięki połączeniu Rozszerzonej Rzeczywistości i systemowi InnerWeb możemy obserwować ruch obiektów oraz ludzi na zakładzie. Zespół InnerWeb z wykorzystaniem Rozszerzonej Rzeczywistości przygotował również prezentację prototypu respiratora InnerWeb BreathBox. Wejdź na www.breathbox.pl i przyjrzyj mu się z bliska.

Spółka InnerWeb® przede wszystkim tworzy system, który w dużych zakładach przemysłowych zastępuje papierowe pozwolenia – e-pozwoleniami, zarządza uprawnieniami pracowników firm zewnętrznych, informuje o zagrożeniach i ryzyku pracy, alarmuje, udostępnia informacje o lokalizacji narzędzi i obiektów.

InnerWeb® w rezultacie dostarcza:
  • E-pozwolenia
  • Geolokalizację pracowników
  • Geolokalizację narzędzi
  • Analitykę Ruchu
  • Ochronę PRZED-pożarową
  • Historię i Podgląd
  • Wirtualny skan wnętrza zakładu

Elektroniczne pozwolenia na prace firmy InnerWeb® są alternatywą dla papierowych wersji pozwoleń na pracę stosowanych w przemyśle. Zastępując papierowe pozwolenia na pracę E-pozwoleniami zyskujemy zatem automatyczny zapis każdego zadania. Mamy dostęp do archiwum wszystkich zrealizowanych prac oraz w znaczący sposób zredukujemy czas jaki poświęcamy na otwarcie danego pozwolenia na prace. Mają one również ułatwić współpracę z firmami zewnętrznymi, które wykonują jakieś zadania u klienta. Do każdego e-pozwolenia podpinamy podpis wnioskującego o to pozwolenie oraz osoby weryfikującej. W ramach tych pozwoleń realizuje się również prace szczególnie niebezpieczne. Dzięki temu rozwiązaniu digitalizujemy i automatyzujemy ten proces.

Geolokalizacja w przemyśle jest możliwa dzięki zastosowaniu urządzeń iBeacon oraz specjalnie dedykowanemu oprogramowaniu. W związku z tym aplikacja, którą będziemy mieli zainstalowaną w telefonie w czasie rzeczywistym zlokalizuje wszelkiego rodzaju narzędzia i nie tylko. Dlatego wdrażając taki system będziemy mogli zautomatyzować oraz przyspieszyć dużą liczbę procesów. Niewątpliwie w dobie postępującego Internetu Rzeczy jesteśmy w stanie podpiąć do systemu praktycznie każdą rzecz. Z pewnością geolokalizacja drabin, pracowników, wózków narzędziowych i widłowych, zwyżek jest już w zasięgu ręki.

Z pewnością w dobie Internetu Rzeczy, rozwiązania, które dokonują transformacji zakładu do statusu „iFactory” są bardzo ciekawe, zwłaszcza gdy naciskamy na bezpieczeństwo pracy zarówno pracowników jak i całego zakładu.

https://zrobotyzowany.pl/produkty/644/innerweb