Automatyzacja Procesów w Przemyśle
InnerWeb® – Automatyzacja Procesów w Przemyśle

Automatyzacja procesów w przemyśle oznacza ograniczenie lub zastąpienie fizycznej pracy ludzkiej przez maszyny i urządzenia. Instalując sieci Radiolatarni iBeacon oraz oprogramowanie InnerWeb zastępujemy papierowe pozwolenia na pracę E-pozwoleniami. Przyczyniamy się tym do automatyzacji wielu zadań jak również do digitalizacji dokumentów. Możemy być powiadamiani czy pracownik posiada aktualne badanie lekarskie oraz uprawnienia do wykonania danej pracy. Dzięki geolokalizacji możemy zautomatyzować wiele różnych procesów, dzięki którym pracownicy będą mogli jeszcze lepiej zarządzać swoimi zadaniami. Firmy zajmujące się przetwórstwem tworzyw sztucznych bardzo często borykają się z problemem poszukiwania form wtryskowych, podgrzewaczy czy termoregulatorów. Tracą na tą czynność dużo czasu. System InnerWeb wskazuje pozycje poszukiwanego sprzętu jeśli jest zarejestrowany w systemie. Zastosowanie geolokalizacji przynosi wiele korzyści.

Usługa InnerWeb, polega na wdrożeniu sieci urządzeń iBeacon na całym zakładzie, która
  • Umożliwia otwieranie e-pozwoleń na prace i prace szczególnie niebezpieczne. Dzięki temu mamy zdigitalizowane dokumenty związane z tym procesem, możemy wyciągać na podstawie tych danych wiele wniosków oraz prowadzić wszelakie statystyki.
  • Zapewnia geolokalizację pracowników i sprzętu. To rozwiązanie pozwala informować np. czy dany pracownik jest w pracy, gdzie znajdują się pracownicy, gdzie znajduje się poszukiwany sprzęt,
  • Udostępnia stałą ochronę przed-pożarową, na którą posiadamy złożony wniosek patentowy do Europejskiego Urzędu Patentowego. Działa on na zasadzie monitoringu miejsca pracy.

Z pewnością w dobie Internetu Rzeczy, rozwiązania, które dokonują transformacji zakładu do statusu „iFactory” są bardzo ciekawe, zwłaszcza gdy naciskamy na bezpieczeństwo pracy zarówno pracowników jak i całego zakładu.

https://zrobotyzowany.pl/produkty/644/innerweb