InnerWeb® - informatyka Przemysł 4.0
InnerWeb® – informatyka Przemysł 4.0

Przemysł 4.0 jest to kolejna rewolucja przemysłowa, która integruje ze sobą w celu poprawy elastyczności produkcji: maszyny, procesy i ludzi. Elementami bez, których Przemysł 4.0 nie mógłby funkcjonować są :

Spółka InnerWeb® tworzy system, który w dużych zakładach przemysłowych zastępuje papierowe pozwolenia – e-pozwoleniami, zarządza uprawnieniami pracowników firm zewnętrznych, informuje o zagrożeniach i ryzyku pracy, alarmuje, udostępnia informacje o lokalizacji narzędzi i obiektów.

InnerWeb® w rezultacie dostarcza:

  • E-pozwolenia
  • Geolokalizację pracowników
  • Geolokalizację narzędzi
  • Analitykę Ruchu
  • Ochronę PRZED-pożarową
  • Historię i Podgląd
  • Wirtualny skan wnętrza zakładu

Elektroniczne pozwolenia na prace firmy InnerWeb® są alternatywą dla papierowych wersji pozwoleń na pracę stosowanych w przemyśle. Zastępując papierowe pozwolenia na pracę E-pozwoleniami zyskujemy zatem automatyczny zapis każdego zadania. Mamy dostęp do archiwum wszystkich zrealizowanych prac oraz w znaczący sposób zredukujemy czas jaki poświęcamy na otwarcie danego pozwolenia na prace. Mają one również ułatwić współpracę z firmami zewnętrznymi, które wykonują jakieś zadania u klienta. Do każdego e-pozwolenia podpinamy podpis wnioskującego o to pozwolenie oraz osoby weryfikującej. W ramach tych pozwoleń realizuje się również prace szczególnie niebezpieczne. Dzięki temu rozwiązaniu digitalizujemy i automatyzujemy ten proces.

Geolokalizacja w przemyśle jest możliwa dzięki zastosowaniu urządzeń iBeacon oraz specjalnie dedykowanemu oprogramowaniu. W związku z tym aplikacja, którą będziemy mieli zainstalowaną w telefonie w czasie rzeczywistym zlokalizuje wszelkiego rodzaju narzędzia i nie tylko. Dlatego wdrażając taki system będziemy mogli zautomatyzować oraz przyspieszyć dużą liczbę procesów. Niewątpliwie w dobie postępującego Internetu Rzeczy jesteśmy w stanie podpiąć do systemu praktycznie każdą rzecz. Z pewnością geolokalizacja drabin, pracowników, wózków narzędziowych i widłowych, zwyżek jest już w zasięgu ręki.

Z pewnością w dobie Internetu Rzeczy, rozwiązania, które dokonują transformacji zakładu do statusu „iFactory” są bardzo ciekawe, zwłaszcza gdy naciskamy na bezpieczeństwo pracy zarówno pracowników jak i całego zakładu.

https://zrobotyzowany.pl/produkty/644/innerweb