Wideo - Prezentacja, w której prezentujemy oraz zapraszamy do współpracy z naszym partnerem biznesowym jakim jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej. PARP jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej. PARP bierze aktywny udział w tworzeniu i efektywnym wdrażaniu polityki państwa w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności i adaptacyjności kadr, dążąc do przekształcenia się w kluczową instytucję odpowiedzialną za tworzenie otoczenia wspierającego przedsiębiorców. Zgodnie z zasadą „Think Small First" - „MSP przede wszystkim" wszystkie działania Agencji są realizowane ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora MSP.

 

https://www.parp.gov.pl/

 

Uzyskana ochrona patentowa omawiana na nagraniu wideo dotyczy programu operacyjnego inteligentny rozwój 2014-2020 działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” , poddziałanie 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”, w którym spółka World Industry Programming uzyskała dofinansowanie.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo-parp-1024x93.png

 

Nasza Wideo - Prezentacja zrealizowana została przy użyciu:

- Interaktywnego flipcharta Flip 2 (FL!P) marki Samsung, który świetnie nadaje się do różnego rodzaju prezentacji, szkoleń. Oprogramowanie jakim dysponuje Flip 2 ułatwia komunikację z urządzeniem oraz pozwala na bardzo szybkie udostępnianie ważnych treści jakie na nim tworzymy.

InnerWeb® Sp. z o.o

https://innerweb.tv/

e-mail: marcin.worecki@innerweb.tv

„Program Operacyjny Inteligentny Rozwój”

Przedsiębiorstwo INNERWEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt „InnerWeb - system administracji i monitorowania e-pozwoleń w zakładach przemysłowych”, który dofinansowany jest przez Program BRIdge Alfa, w ramach inwestycji Funduszu VC Link (z konkursu_1/1.3.1/2017) realizowany w latach 2014-2020 z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

 

 

„Ochrona własności przemysłowej”

Projekt związany z ochroną patentową dotyczy programu operacyjnego inteligentny rozwój 2014-2020 działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” , poddziałanie 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”, w którym spółka World Industry Programming uzyskała dofinansowanie.

 

 

„ Inwestujemy w waszą przyszłość”

Beskidzki Akcelerator Technologiczny ARR S.A. jest kontynuacją Projektu „TechnoBIT Venture – wiedza i kapitał dla innowacji” współfinansowanego w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

innowacyjna gospodarka

 

 

 

InnerWeb® Sp. z o.o

https://innerweb.tv/

e-mail: marcin.worecki@innerweb.tv

Wizualizację innowacyjnego respiratora pneumatycznego InnerWeb BreathBox przeprowadzono w programie Inventor 2021 przy użyciu funkcji prezentacji opartej na bardzo dokładnym modelu respiratora złożonym z ponad 420 elementów. Poszczególne szczegóły są bardzo dokładnie odwzorowane, co daje bardzo przybliżony model zespołu w stosunku do rzeczywistego prototypu. Urządzenie jest całkowicie mobilne i wymaga jedynie zasilania sprężonym powietrzem. Zdjęcie w miniaturze pokazuje butlę z azotem wykorzystywaną jako źródło zasilania. Butla tlenowa symuluje możliwość regulacji stężenia tlenu w komorze powietrznej, z której podawana jest wstępnie ustawiona objętość powietrza pacjenta (respirator typu VCV).

www.breathbox.pl - Strona Respiratora z Modelem Rozszerzonej Rzeczywistości

 

Nasza Wideo - Prezentacja zrealizowana została przy użyciu:

- Interaktywnego flipcharta Flip 2 (FL!P) marki Samsung, który świetnie nadaje się do różnego rodzaju prezentacji, szkoleń. Oprogramowanie jakim dysponuje Flip 2 ułatwia komunikację z urządzeniem oraz pozwala na bardzo szybkie udostępnianie ważnych treści jakie na nim tworzymy.

InnerWeb® Sp. z o.o

https://innerweb.tv/

e-mail: marcin.worecki@innerweb.tv

Zapraszamy do obejrzenia bardzo ciekawego reportażu o InnerWeb®, który powstał dzięki współpracy z firmą goPL. Przedstawia innowację w skali światowej o nazwie InnerWeb®, która zmieni oblicze Przemysłu. Portal goPL, który porusza tematykę nowatorskich, innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych na polski rynek, jak również inwestycji przekładających się na zrównoważony rozwój kraju, zaprezentował nasze genialne rozwiązanie .Przedstawiają najlepsze przykłady współpracy na linii nauka-biznes-samorząd. Wydawcą programu goPL jest Centrum Inteligentnego Rozwoju

https://www.gopl.tv/

Nasza Wideo - Prezentacja zrealizowana została przy użyciu:

- Interaktywnego flipcharta Flip 2 (FL!P) marki Samsung, który świetnie nadaje się do różnego rodzaju prezentacji, szkoleń. Oprogramowanie jakim dysponuje Flip 2 ułatwia komunikację z urządzeniem oraz pozwala na bardzo szybkie udostępnianie ważnych treści jakie na nim tworzymy.

InnerWeb® Sp. z o.o

https://innerweb.tv/

e-mail: marcin.worecki@innerweb.tv

Witam Cię Serdecznie


Jesteś w miejscu w sieci, które skrywa postęp technologiczny w przemyśle, powstały teraz, w 2019 roku.
Nazywam się Marcin Worecki i reprezentuję firmę WIP.

Stoisz przed drzwiami do naszej sieci, którą nazywamy InnerWeb.
Będę Twoim przewodnikiem.Oprowadzę Cię i opowiem o tym co stworzyliśmy dla światowego przemysłu.
Poniżej jest adres do mnie na wypadek chęci skontaktowania się ze mną.

e-mail: marcin.worecki@innerweb.tv

 

Ja również proszę Cię o kontakt. Twój e-mail jest kluczem, który wpuści Cię do naszej sieci.
Dam Ci znać jak powstanie nowa usługa lub wprowadzimy zmiany w wglądzie naszego produktu. Oferuję też swój czas aby odwiedzić Cię i obejrzeć Twoje hale produkcyjne, porozmawiać, złożyć ofertę.
Bardzo miło mi Cię poznać. Zapraszam – wejdźmy do środka.

 

Marcin Worecki CEO & Founder

https://www.linkedin.com/in/marcin-worecki-605253147/

 

World Industry Programming "WIP" Sp. z o.o.

Bielsko-Biała, 43-300, Poland

ul. Piłsudskiego 7

KRS: 0000776797

NIP: 937-27-20-511

REGON: 382833296

"It is good to be in touch."

Zapraszamy do obejrzenia video- relacji firmy InnerWeb® , która brała udział w konferencji "Inżynier XXI wieku".

World Industry Programming "WIP" Sp. z o.o 

www.innerweb.tv

e-mail: marcin.worecki@innerweb.tv

InnerWeb jest udokumentowaną innowacją w skali światowej, na którą składa się:

 • rozległa sieć radiolatarni BLE, która swoim zasięgiem obejmuje cały zakład przemysłowy
 • autorskie oprogramowanie, które obejmuje ochronę PRZED-pożarową, chronioną wnioskiem patentowym w Europejskim Urzędzie Patentowym
 • nową Kulturę Pracy wdrażaną przez serię szkoleń dla pracowników w różnych działach 

Usługa instalacji transformuje zakład przemysłowy do miana "Smart Factory" (iFactory), które posiada:

Przygotowanie do wspólnej podróży

 

Witam Cię serdecznie.

Dziękuję, że do nas dołączyłeś.       

Zacznę od kwestii organizacyjnych.

Aby jasno zrozumieć jak InnerWeb działa w Przemyśle 4.0 chcę abyś oglądał te nagrania z perspektywy zakładu przemysłowego.

To znaczy, zostań przedstawicielem najwyższego kierownictwa, który obecnie zarządza Twoją fabryką.

 

Perspektywa Współpracy:
Twój zakład Twoje wsparcie

 

Drugą perspektywę, z której będę korzystać, to firmy zewnętrzne.

Kiedy będę mówił o nich, będzie to odnosiło się do Twojego utrzymania ruchu, a także do wszystkich firm zewnętrznych, których używasz do utrzymania produkcji w ciągłym ruchu.

 

Dobre Pytanie:
Dlaczego miałbyś skupić swoją uwagę na mnie?

 

Moim zadaniem jest połączenie Twojego zakładu i firm zewnętrznych razem:

 • maksymalizując bezpieczeństwo i higienę pracy,
 • maksymalizując wydajność,
 • poszerzając monitoring,
 • zmniejszając koszty,
 • zmniejszając ilość czasu poświęcanego na biurokrację po obu stronach,

  dzięki e-Pozwoloniom na Pracę,

 • otwierając dostęp do nowych danych i informacji,
 • udostępniając przeszukiwanie zawartości sieci goolokalizacyjnej InnerWeb,
 • poprawiając obecną ochronę przeciwpożarową.

Dobrze świetnie. Jesteś gotów.

Przejdźmy dalej do historii.

Pierwszy raz gdy dotknąłem Twojego świata

 

Czy pamiętasz jak pracowało się kiedyś?

Na początku XXI wieku gdy jeszcze studiowałem Mechanikę i Budowę Maszyn na Politechnice Śląskiej w Gliwicach uczęszczałem na praktyki. Udało mi się znaleźć firmę, która pracowała dla Ciebie służąc m.in. w zakresie budowy, napraw, modernizacji maszyn, relokacji linii produkcyjnych. Początkowo pracowałem w biurze konstrukcyjnym zajmując się modelowaniem maszyn i urządzeń. Chciałem więcej. Zdecydowałem się w okresie wakacyjnym na pracę w tej firmie aby przyjrzeć się bliżej środowisku pracy, w którym przyjdzie mi pracować w przyszłości.

 

Na początku:
Rozpoczynanie pracy było łatwe

 

Pamiętam z jaką łatwością firmy zewnętrzne brały się za realizację pracy, którą im zlecałeś. Na zakład wpuszczał ich strażnik, który dobrze wiedział kto może zjechać, a kto jest obcy. Po dotarciu na miejsce przynosiło się narzędzia i kontynuowało prace instalacyjne. Zależało wam na procesie produkcji. O bezpieczeństwie pracy wiedział każdy i uwaga skierowana była zawsze na bezpośrednim ryzyku.

 

Przez te lata:
Ewolucja Pozwoleń na Pracę

 

Mało kto dbał wtedy tak bardzo o poziom hałasu, wszystkie aktualnie stosowane środki ochrony osobistej, całą masę pozwoleń i formularzy zezwalających na pracę i na wszystkie procedury, które powstały przez te lata aby podnosić standardy bezpieczeństwa. Na przestrzeni tych lat współtworzyłeś obecny system organizacji pracy, którego celem jest najwyższy standard bezpieczeństwa.

 

Pomysł InnerWeb:
Przyczyna jego powstania

 

Obserwując ten proces zastanawiałem się przez kilka ostatnich lat jak przerwać tę niekorzystną zależność. Chodzi o to, że zwiększanie poziomu bezpieczeństwa było ściśle związane z ilością uwagi jaką należy zabrać zarówno Tobie jak i firmom zewnętrznym w procesie organizacji pracy. Więcej pozwoleń, formularzy, procedur równa się większemu poziomowi bezpieczeństwa.

 

Rozwój Idei InnerWeb:
Proces Organizacji Pracy

 

Zastanawiałem się jak to zmienić. Jak dokonać postępu i oderwać się od tej zależności dokonując zwiększenia poziomu bezpieczeństwa poprzez znaczną redukcję ilości uwagi jaką musicie poświęcić aby zachować obecne standardy pracy. Dopiero dzięki najnowszym technologiom, powstała pionierska instalacja InnerWeb, która przełamuje to co było, otwierając przed nami nowe możliwości. 

Dobrze. Chodźmy dalej.

Wynik procesu recyklingu

 

Proszę wejdźmy dalej do środka.

Ta ogromna hala, w której się obecnie znajdujemy to magazyn odpadów zmarnowanego czasu. Prace nad rozbudową w tej części ciągle trwają. Dobudowywane są kolejne hale aby móc pomieścić czas, który napływa wprost z zakładów przemysłowych z całego świata. Zebrana tutaj materia z okresu poprzedniej rewolucji przemysłowej jest obecnie przetwarzana przez InnerWeb. W wyniku tego procesu otrzymuje się dodatkowy czas, który możesz wykorzystać do pracy nad swoimi aktualnymi projektami czy też zaległościami, które odkładasz na później.

 

Wyjaśnienie:
Powstanie zmarnowanego czasu

 

Z naszych doświadczeń wynika, że organizacja jednego pozwolenia na pracę w postaci formularza wymagającego autoryzacji kilku osób zajmuje średnio 26 minut czasu. Jednak łączny czas poświęconej uwagi wszystkich osób po Twojej stronie i firm zewnętrznych to prawie 1,5 godziny. Doliczyć należy także ich czas spędzony na oczekiwaniu na rozpoczęcie pracy.

 

Bezwładność systemu:
Codzienne czynności

 

Ile dziennie prowadzonych jest prac u Ciebie na hali? W zakładach przekraczających powierzchnię 30000 m2 znaczące stają się też odległości podczas przemieszczania się w organizacji każdej pracy. Przeszkodą też stają się Twoje obowiązkowe poranne spotkania, o różnych porach i w różnych miejscach zakładu, podczas których firmy zewnętrzne muszą zaczekać.

 

Pomijając codzienne przeszkody:
Wydajne działanie systemu InnerWeb

 

W okresie postoju gdzie liczba osób autoryzująca prace jest ograniczona a ilość prowadzonych prac znacznie wzrasta można zauważyć jak do tego miejsca napływają kolejki zmarnowanego czasu, który piętrzy się aż pod dachem hali. Problem ten w mniejszym lub większym stopniu dotyka Ciebie. InnerWeb redukuje całkowitą ilość poświęconego czasu na organizację pozwoleń o 92%. Jednak to nie tylko dzięki temu będzie narzędziem należącym do Twoich najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Dobrze. Przejdźmy dalej.

Showing 1–24 of 33 results