Co kryje hasło geolokalizacja pracowników

Co kryje się pod hasłem geolokalizacja pracowników ?

Rozkładając hasło geolokalizacja pracowników na mniejsze części możemy wnioskować, że ma to związek z ziemią, lokalizacją i pracownikami. Mamy zatem do czynienia z informacjami o lokalizacji pracowników na obszarze zakładu. Porównać to można do monitoringu wewnątrz zakładowego z tą różnicą, że w przypadku kamer posiadamy jeden strumień danych w postaci obrazu. Geolokalizacja pracowników i obiektów daje nam setki, a nawet tysiące strumieni danych w postaci wartości liczbowych oraz tekstowych.

W przypadku monitoringu zbierane dane przekształca się na informacje poprzez oglądanie nagrań i wyciąganie wniosków z obserwacji. Można to robić osobiście, czy też za pomocą zaawansowanego programu, który analizuje obraz. Wymaga to poświęcenia cennego czasu lub nakładu środków finansowych. Dzięki geolokalizacji nie ma takiej potrzeby. Dane przetwarzane są automatycznie już na etapie ich zbierania, co pozwala w czasie rzeczywistym mieć dostęp do ogromnej ilości informacji takich jak:

 • Aktualna lokalizacja danego pracownika
 • Obecna lokalizacja sprzętu / obiektu w ruchu
 • Sumaryczny czas pracy z podziałem na lokalizacje
 • Czasu jaki pracownik spędza na przemieszczaniu się
 • Wydruk lub podgląd przebiegu ruchu pracownika / grupy osób w czasie
 • Informacja o Aktualnych Ryzykach na jakie narażony jest pracownik w danej lokalizacji
Aktualna Lokalizacja -geolokalizacja Pracowników
Aktualna Lokalizacja Pracowników
Geolokalizacja umożliwia zatem generowanie:
 • Automatycznej Karty Oceny Ryzyka Pracownika
 • Powiadomień wejścia do strefy niebezpiecznej
 • Alarmów dotyczących zdarzeń niebezpiecznych (m.in. ochrona PRZED-pożarowa)
 • Mapy zakładu przemysłowego z naniesioną „żywą tkanką” w postaci pracowników
 • Lokalizacji pobytu pracowników dla potrzeb ewakuacji / straży pożarnej
 • Zmniejszenie ilości połączeń telefonicznych
 • Zysków wynikających z sprawnej koordynacji prac
 • Korzyści z szybkiego dostępu do informacji o lokalizacji
 • Oszczędności z analizy procesów produkcyjnych z uwzględnieniem pracowników
 • Sprawnego zarządzania firmami zewnętrznymi oraz gośćmi
 • Wyższego poziomu bezpieczeństwa pracowników i zakładu produkcyjnego
 • Raportu o potencjalnych świadkach w przypadku zdarzenia wypadkowego
Lokalizacja narzędzi i sprzętów
Lokalizacja narzędzi i sprzętów

W zasadzie lista informacji i możliwych raportów jakie można wygenerować posiadając dane o geolokalizacji nie ma końca. To całkowicie nowa wiedza i obszar do analizy pod wieloma aspektami organizacji począwszy od Działu BHP, Logistyki, Zakupów, Utrzymania Ruchu, Produkcji, Działu Technicznego, Kierowników, a skończywszy na Kardach, PR i prezentacji dla Inwestorów.

Menu główne w Panelu Administracyjnym InnerWeb
Menu główne w Panelu Administracyjnym InnerWeb

Najcenniejsze wartości pojawiają się na samym dole struktury organizacyjnej zakładu – wśród pracowników. Oni wiedzą jak daleko znajduje się osoba, której szukają. Zamiast dzwonić – lepiej podejść i załatwić sprawę od razu. Potrzebujemy znaleźć specjalistyczny sprzęt, formę wtryskową, wózek widłowy, drabinę, wózek narzędziowy i inne narzędzia – wystarczy skorzystać z listy lokalizacji sprzętu. Jest tam informacja o ostatniej pozycji sprzętu, a także skaner, który namierzy poszukiwany obiekt. Istnieje możliwość, że pracownik otrzyma powiadomienie. Wystarczy, że spełni się jeden z warunków, który miał wzbudzić ALARM w razie powstania takiej sytuacji. Można dzięki temu dostać informację o tym, że szef czy kierownik jest na hali. Powiadomienie, że jakaś osoba przestała korzystać z danego sprzętu i jest już wolny,czy że nasz partner wrócił już na miejsce pracy. Dostęp do informacji w czasie rzeczywistym dzięki geolokalizacji to najpotężniejsze narzędzie pracy.

Narzędzie to jest aktualnie dostępne na rynku Internetu Rzeczy w Przemyśle 4.0.
Przykładowe Lista Ryzyk i informacji jakie otrzymuje pracownik przy otwarciu e-pozwolenia
Przykładowe Lista Ryzyk i informacji jakie otrzymuje pracownik przy otwarciu e-pozwolenia
Dostęp do tych informacji powinien być możliwy zarówno z aplikacji mobilnej jak i dowolnego komputera.

Dużą część informacji mamy dostępną „od ręki”, a te wymagające wydruków są dostępne z komputera w pracy czy poza nią. Przechowywanie danych geolokalizacyjnych jest bardzo oszczędne ponieważ zapisywane dane zajmują znacznie mniej miejsca w stosunku do wysokiej jakości kamer monitorujących.

Różnica pozostaje po stronie firmy i usługi która udostępnia geolokalizację pracowników.

Jeżeli rozwiązanie daje wiele możliwości i nie ogranicza się do wskazania przestrzeni, w której jest pracownik czy obiekt to doskonale. Preferowane są rozwiązania, które nie wymagają od pracownika noszenia czegoś więcej lub zmiany jego dotychczasowych nawyków. Jeżeli wymaga to jedynie wymiany np. posiadanych kart pasywnych na aktywne lub zainstalowania aplikacji w urządzeniu mobilnym to takie rozwiązanie przyjęte zostanie znacznie cieplej niż te, które wymagać będzie noszenia dodatkowych niewygodnych urządzeń elektronicznych.

Podpis biometryczny przy dołączaniu do pracy w e-pozwoleniu
Podpis biometryczny przy dołączaniu do pracy w e-pozwoleniu

Najlepszym rozwiązaniem geolokalizacji ludzi i obiektów na rynku jest obecnie technologia BLE, która wymaga zainstalowania gęstej sieci radiolatarni iBeacon. Taka instalacja ma ogromny potencjał rozwoju. Na jej podstawie można budować systemy informatyczne. Służy do: elektronicznych pozwoleń na prace, planowania prac, odbioru prac, zgłaszania awarii w systemie, przechowywania dokumentacji maszyn i urządzeń itd. Sieć taka bazuje na wysokiej niezawodności systemu. Uszkodzenia radiolatarni BLE nie wpływają w istotny sposób na działanie systemu a jedynie na jego dokładność.

Warto przyjrzeć się usłudze InnerWeb®. Firma o tej samej nazwie jest liderem na światowym rynku geolokalizacji i e-Pozwoleń specjalizując się w gęstych sieciach radiolatarni iBeacon . Jest to Polska innowacja ze swoją siedzibą w stolicy Podbeskidzia.

Autor: Marcin Worecki