ochrona-przeciwpozarowa-vs-ochrona-przed-pozarowa

Ochrona przeciwpożarowa vs ochrona PRZED-pożarowa

Ochrona przeciwpożarowa vs Ochrona PRZED-pożarowa
Ochrona przeciwpożarowa vs Ochrona PRZED-pożarowa

Ochrona przeciwpożarowa vs ochrona PRZED-pożarowa jak porównać obydwa systemy ? Okazuje się, że można wyjść poza obecne schematy i zautomatyzować pewne procesy, które za cel mają przeciwdziałać pojawieniu się pożarów. Ochrona przeciwpożarowa ograniczała się dotychczas do metod zwalczania pożaru opierając swoje działanie na kontroli i skutecznej weryfikacji czy pojawił się pożar czy też nie. Technologia dążyła do coraz lepszego wykrywania. Jednak nawet gdyby osiągnęła swoje mistrzostwo i generowała alarm na sekundę po tym jak powstaje pożar to i tak mamy do czynienia z żywiołem ognia.

Ochrona PRZED-pożarowa to zupełnie inne podejście do bezpieczeństwa pracowników i całego zakładu przemysłowego. Stawia ludzkie życie na pierwszym miejscu. Ma za cel chronić jeszcze zanim pojawi się pożar. Czy w takiej technologii mamy do czynienia z przewidywaniem przyszłości? Oczywiście że nie.

Każdy pożar posiada swoje przyczyny. Publikacja wydana w 2014 roku o nazwie Czerwona Księga Pożarów mająca ponad 1000 stron. Opisuje ona wszystkie statystyki pożarów zarejestrowanych w okresie 10 lat między 2004 a 2013 rokiem na terenie naszego kraju. Okazuje się, że w przemyśle ok. 25-30% przyczyn pożarów związanych jest z nieostrożnością osób dorosłych podczas prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych z użyciem ognia. Podobne opracowania Amerykańskie wskazują również na najczęstszą przyczynę wypadków przez prace z użyciem ognia czyli: „Hot Work”.

Prace szczególnie niebezpieczne z użyciem ognia wymagają stałego nadzoru przez 100% czasu, wymagają weryfikacji sprzętu do prac, tego czy jest sprawny oraz weryfikacji czy miejsce prowadzenia prac z użyciem ognia zwiera w pobliżu niebezpieczne materiały, które są łatwopalne i mogą spowodować powstanie pożaru.

Do tej pory odpowiadały za to systemy BHP, które wymagały otwierania specjalnych pozwoleń na pracę z formie papierowej. Nikt jednak nie jest w stanie potwierdzić, że te prace zostały właściwie zweryfikowane, sprawdzone i czy są nadzorowane przez 100% czasu. Zagrożenie powstaje gdy człowiek narusza ustalone zasady. Ze zmęczenia lub błędu.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku stosowania elektronicznych pozwoleń na prace, które zintegrowane są z systemem geolokalizacji, który monitoruje obecność pracowników.

Chodzi o e-pozwolenia na pracę. W tej sytuacji system nadzoruje od strony serwera aktualne dane i prowadzi stały nadzór. Wymaga weryfikacji miejsca pracy i sprzętu i nie zezwoli na prowadzenie prac gdy ten proces zostanie pominięty. Mamy tutaj zatem system, który automatycznie przeciwdziała i alarmuje w sytuacji gdy powstają dogodne okoliczności do powstania pożaru – najczęstsze przyczyny.

Unikanie przyczyn jest zatem najlepszym i najtańszym sposobem ochrony aby realnie wpłynąć na redukcję kosztów związanych z usuwaniem skutków pożarów w przemyśle. Ochrona PRZED-pożarowa zaprojektowana przez InnerWeb jest najlepszym kandydatem do tego aby stworzyć Międzynarodowy System OCHRONY PRZED-POŻAROWEJ w Przemyśle 4.0, który pozwoli zredukować straty, które wynoszą w skali świata 19,2 BLN PLN rocznie.

Wzrost produktywności przez redukcję biurokracji jest w usłudze InnerWeb tylko oszczędnością. Ochrona PRZED-pożarowa sama w sobie, to kierunek, w którym powinna zwrócić się Dyrektywa SEVESO III. To odpowiedzialność i obowiązek stojący przed zakładami.
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
vs
OCHRONA PRZED-pożarowa
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWAOCHRONA PRZED-pożarowa
1ALARM GDY POJAWI SIĘ POŻAR X
2ALARM GDY BRAK DOZORU
W MIEJSCU PRACY Z OGNIEM
X
3MONITORING GDY PRZEJŚCIE
W TRYB DOZORU PRACY 24h/7
X
4OSTRZEŻENIE GDY PRZEJŚCIE
W TRYB DOZORU PRAC
X
5INFORMOWANIE O STATUSIE PRAC X
6INFORMACJA O LOKALIZACJI PRACOWNIKÓW X
7LINK DLA STRAŻY O LOKALIZACJI
OSÓB PRZY EWAKUACJI
X
8WERYFIKACJA MIEJSCA PRACY Z UŻYCIEM OGNIA X
9WERYFIKACJA SPRZĘTU DO PRACY
Z UŻYCIEM OGNIA
X
Ochrona przeciwpożarowa vs Ochrona PRZED-pożarowa

Autor: Marcin Worecki