Automatyzacja Oceny Ryzyka Miejsca Pracy przyszłością rozwoju bezpieczeństwa prowadzonych prac na zakładzie przemysłowym

Automatyzacja Oceny Ryzyka Miejsca Pracy jest narzędziem, które zagości na każdym zakładzie przemysłowym.

Temat bezpieczeństwa pracowników, którzy codziennie realizują swoje zadania oraz zakładów pracy jest kopalnią do odkrywania nowych rozwiązań. Osoby odpowiedzialne za obszar bezpieczeństwa z pewnością wciąż dokładają starań, aby prace można było wykonywać bez obaw o utratę zdrowia.

InnerWeb® - informacja o ryzyku w danym miejscu pracy
InnerWeb® – informacja o ryzyku w danym miejscu pracy

Stosowanie ostrzeżeń, zakazów, nakazów oraz wszelkiego rodzaju instrukcji jest wynikiem przeprowadzenia licznych analiz.

InnerWeb® - wykaz zagrożeń oraz koniecznych środków ochrony osobistej
InnerWeb® – wykaz zagrożeń oraz koniecznych środków ochrony osobistej

Problem stanowią prace nierutynowe, które realizowane są w większości przypadków przez firmy zewnętrzne, czasami przez zakładowe utrzymanie ruchu. Są to przeważnie prace naprawcze, serwisowe, modernizacyjne itp. Wydanie pozwolenia na wykonanie takiej pracy wiąże się z wypełnieniem papierowych formularzy. Dla rutynowych prac, które realizowane są stale przygotowuje się pozwolenie, można powiedzieć jednorazowo. Wtedy pracownicy przechodzą szkolenia stanowiskowe, które latami nie ulegają zmianom.

W przypadku prac, które mają charakter incydentalny, wymaga się szczególnego podejścia.

Począwszy od zdobycia stosownego pozwolenia na pracę oraz przeprowadzenia Oceny Ryzyka Miejsca Pracy. Proces ten w wielu przypadkach jest bardzo złożony i wymaga poświęcenia dużo czasu. Najczęściej spotykamy papierowe formularze, które należy wypełnić indywidualnie dla każdej nowo rozpoczynanej pracy. Do uzupełnienia tych dokumentów niejednokrotnie potrzeba dużej wiedzy oraz świadomości niebezpieczeństw jakie występują na danym obszarze. Spotykają się wtedy obie strony, zleceniodawca oraz zleceniobiorca i omawiają warunki realizacji danego zadania. Po akceptacji warunków podpisują się pod formularzem i mogą wrócić do swoich obowiązków.

W celu usprawnienia i przyspieszenia tego procesu można wykorzystać nowoczesną technologię. Istnieją firmy, które skupiają się na rozwiązywaniu problemów związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem i pozwoleniami na pracę w przemyśle. Dzięki nim można uwolnić się od ciągle narastającej biurokracji, która ma nam zapewnić bezpieczeństwo.

InnerWeb® - system kompletny
InnerWeb® – system kompletny

Decydując się na takie rozwiązania możemy w rezultacie w pełni zautomatyzować procesy, co znacząco wpłynie na obniżenie kosztów i wzrost produktywności. Takie systemy wyręczą nas w wielu przypadkach. Wystarczy odpowiednia konfiguracja systemu, a on sam uzupełni dane oraz dokona stosownych obliczeń, które finalnie należy zweryfikować i zatwierdzić.

InnerWeb® - podpis biometryczny
InnerWeb® – podpis biometryczny
Dzięki nim Ocena Ryzyka Miejsca Pracy jest praktycznie gotowa.

Zdarzają się oczywiście prace podczas, których warunki ulegną zmianie. Dzieje się tak w wyniku rozpoczęcia nowych prac w pobliżu tych wcześniej otwartych. Z pewnością przykładem jest firma zewnętrzna generująca hałas podczas pracy z użyciem szlifierki kątowej lub młota pneumatycznego, który nie był uwzględniony przy Ocenie Ryzyka Prac, które są realizowane w pobliżu. Automatyzując ten proces system może poinformować pracowników we wszystkich lokalizacjach o powstałym nowym ryzyku. W związku z tym gdy ich kategoria bezpieczeństwa w pracy przekroczy dopuszczalne normy – prace mogą zostać automatycznie przerwane. W rezultacie by je wznowić wymagane będzie zastosowanie nowych środków ochronnych np. nauszników lub stoperów.

InnerWeb® - aktualizacja kategorii ryzyka
InnerWeb® – aktualizacja kategorii ryzyka

Reasumując, nowoczesne rozwiązania umożliwiają, przede wszystkim sprawną i pełną kontrolę nad bezpieczeństwem podczas wykonywania prac. Natomiast w przypadku papierowych formularzy, ich modyfikacje zajmują znacznie więcej czasu niż w przypadku wersji zdigitalizowanych dostępnych na ekranie smartfona.

               Autor: Bartłomiej Kaczmarczyk

https://portalprzemyslowy.pl/?s=innerweb