Rzeczywisty czas pracy pracowników w dużych zakładach przemysłowych, a obecne możliwości monitoringu.

Dla większości zakładów przemysłowych pozyskanie danych związanych z rzeczywistym czasem pracy pracowników jest bardzo trudne.

Zdarzają się przypadki gdzie jest to nawet niemożliwe. Obecnie pracownicy są rozliczani na podstawie ilościowych norm, rozpiski zadań, które realizowali w ciągu dnia itp. Dane, które do nas w ten sposób trafiają bardzo często nie odzwierciedlają stanu faktycznego. Zainstalowanie monitoringu w postaci kamer oprócz względów bezpieczeństwa może stanowić pewną metodę kontroli sytuacji na zakładzie. Wszystko zależy od wielkości zakładu oraz liczby zatrudnionych pracowników. Sprawdzenie cyklu pracy jednego pracownika tą metodą jest bardzo trudne. Czas jaki należy poświęcić, aby stworzyć dzienny raport pracy dla wybranego pracownika również ciężko oszacować. Czy taka metoda jest opłacalna? A co jeżeli chcemy poznać możliwości przerobowe całego zakładu oraz pracowników firm zewnętrznych?

W tym wypadku opłaca się zainwestować w narzędzie, które pozwoli sprawnie zarządzać pracą oraz czasem pracy pracowników. Coraz częściej zakłady przemysłowe otwierają się na nowe technologie. Niewątpliwie systemy służące do rozliczania pracy pracowników cieszą się w nich ogromną popularnością. Pracownik wyposażony w urządzenie mobilne typu aktywna karta czy smartfon nie musi tracić czasu na wypełnianie dziennego raportu. System szybko pomoże stworzyć dokument na podstawie, którego można wyciągać stosowne wnioski.

Pracownicy skupieni na swoich obowiązkach, wykonują je w sposób naturalny, a my możemy kontrolować to w czasie rzeczywistym. Raporty z bardzo dużą dokładnością przedstawią rozkład dnia pracy dowolnego pracownika. Niejednokrotnie te dane uwydatniają okoliczności, przyczyniające się do obniżenia produktywności. Staje się wtedy jasne ile pracownicy tracą czasu na organizowanie narzędzi do pracy, przemieszczanie się między lokalizacjami, relacje z współpracownikami czy przerwy od pracy.

Poza danymi dotyczącymi czasu pracy, systemy tego typu pozwalają znacznie lepiej koordynować pracę wielu działów. Korzystając z możliwości elektronicznej rejestracji prac w czasie rzeczywistym nie musimy osobiście kontrolować czy pracownicy są na wyznaczonych pozycjach. System sam monitoruje obszary, a w razie potrzeby zaalarmuje menedżerów o wystąpieniu niezgodności.

Inwestycja w takie rozwiązanie nie tylko pozwoli poznać rzeczywisty czas pracy pracowników. Dzięki niemu osiągniemy zupełnie nowy poziom bezpieczeństwa, przyczynimy się do wzrostu produktywności, zwiększymy zdolności organizacyjne
oraz częściowo wyeliminujemy biurokrację.

Autor: Bartłomiej Kaczmarczyk