Identyfikacja pracowników podczas ewakuacji.

Czy identyfikacja pracowników sprawdzi się tylko podczas ewakuacji?

Ewakuacja z miejsca pracy to sytuacja nadzwyczajna, wynikająca z wystąpienia zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników. Dużą rolę w zapewnieniu odpowiedniego  poziomu bezpieczeństwa odgrywa profil działalności danej firmy. W jednych zagrożenia są znikome, natomiast w drugich wielce prawdopodobne. Każdy pracodawca musi jednak przygotować scenariusze takich zdarzeń. Jest to bardzo odpowiedzialne zadanie, bo od tego będzie zależeć bezpieczeństwo i życie ludzi. Trzeba wyznaczyć wyjścia i drogi ewakuacyjne, miejsca zbiórek, koordynatorów nadzorujących cały ten proces oraz przeprowadzić ćwiczenia ewakuacyjne.

Podczas realizowania takich ćwiczeń najczęściej pojawia się pytanie, czy wszyscy są już bezpieczni? To pytanie nie jednemu sprawia trudność. Jak więc możemy to odmienić i poprawić identyfikacje pracowników podczas ewakuacji?

Technologia RFID, iBeacon oraz nowoczesne oprogramowania w ramach Przemysłu 4.0 pomagają rozwiązać ten problem. Rozwiązania RFID dają dostęp tylko do informacji, w którym regionie ktoś był i jest to technologia pasywna. System oparty na iBeaconach jest technologią aktywną umożliwiającą znacznie szersze wykorzystanie oprócz dokładnego przedstawienia lokalizacji osób.

Sprawnie działająca identyfikacja pracowników znajduje zastosowanie nie tylko podczas ewakuacji. W laboratoriach, pracownicy rozlokowani są w labiryntach pomieszczeń i narażeni na niebezpieczeństwo. Zdarzają się wypadki związane z omdleniami wtedy z pomocą przychodzi identyfikacja oraz monitoring ruchu pracownika. Osoba pozostająca długo w bezruchu może otrzymać powiadomienie, aby wykonała określoną czynność. Jeżeli w dalszym ciągu nie wykaże aktywności, powiadomienie dotrze do przełożonego, który zweryfikuje otrzymane zgłoszenie. Takich przykładów jest znacznie więcej.

Identyfikacja pracowników może również posłużyć do ostrzegania ich o zagrożeniach wynikających z wejścia do danej strefy. Informowania o zbliżającym się wózku widłowym. Pomoże zebrać informacje dotyczące liczby np. gości czy pracowników firm zewnętrznych.

W kwestii realizacji zadań możemy dokładanie określić liczbę osób oraz czas, jaki poświęcono na realizację danego projektu. System wyznacza również sposób poruszania się pracowników, typuje miejsca, w których jest bardzo duże natężenie ruchu.

Chcąc poprawić identyfikację pracowników, możemy uzbroić się w narzędzie do pracy, które wspomoże nas w wielu aspektach naszej działalności.

Autor: Bartłomiej Kaczmarczyk