Izolowana Praca na produkcji w czasie i po epidemii

Izolowana Praca na produkcji w czasie i po epidemii

Izolowana praca związana jest z pojawieniem się groźnego wirusa SARS-CoV-2, czy też innego, który rozprzestrzenia się drogą kropelkową, co stawia światową gospodarkę przed ogromnym wyzwaniem. Izolacja społeczeństwa i odpowiednia edukacja mają na celu nauczyć ludzi życia w nowej rzeczywistości. Nowe zalecenia dotyczyć muszą także pracy na produkcji. Dla całej gospodarki po długim przestoju, właściwym będzie powrót do odmienionej pracy.

Badanie temperatury na wejściu do zakładu pozwoli wskazać pracowników, którzy powinni wrócić w domu. Niezależnie od tego co im dolega. Tylko zdrowi mogą pracować.

Kontrola temperatury na wyjściu z zakładu pozwoli upewnić się, czy pracownik w ciągu swojej zmiany nie był źródłem zakażenia.

W takim przypadku każdy kto miał kontakt z chorym pracownikiem jest zagrożony a miejsca, w których przebywał i pracował powinny przejść gruntowną dezynfekcję.

Kontrola temperatury na wejściu do zakładu pracy
Kontrola temperatury na wejściu do zakładu pracy

Posiadanie systemu do geolokalizacji pracowników i kontroli ich obecności znacznie usprawnia proces weryfikacji tego gdzie dana osoba przebywała w ciągu swojej zmiany.

W InnerWeb® możemy nie tylko wyznaczyć te obszary, ale również w trybie rzeczywistym alarmować pracowników o tym, że znajdują się w obszarze, w którym przebywają inni ludzie.

Izolacja i praca w pojedynkę nie zawsze jest możliwa. W przypadku pracowników utrzymania ruchu lub firm zewnętrznych ważna jest praca w parach. Te względy bezpieczeństwa są podstawowe i niezależnie od sytuacji należy ich przestrzegać. Zespół taki traktować należy jako jednostkę, która realizuje konkretne zadanie i asekuruje się wzajemnie. Są to prace na wysokości, prace elektryczne z użyciem ognia oraz prace w zagłębieniach. Tych ostatnich najlepiej unikać w tym okresie ponieważ wymagają dwóch par do realizacji zadania – pracujących w zagłębieniu i tych asekurujących.

Izolowana praca- Praca w parach - bezpieczeństwo "tu i teraz" ważniejsze od zasad izolacji
Praca w parach – bezpieczeństwo „tu i teraz” ważniejsze od zasad izolacji
Niezwykle ważna jest komunikacja między przełożonym a pracownikami.

Istnieje na rynku bardzo wiele różnych programów i aplikacji wspierających prowadzenie listy zadań i priorytetów. Pozwala to zredukować liczbę wykonywanych telefonów do minimum. W ten sposób nie tylko zlecimy zadanie zdalnie ale również otrzymamy potwierdzenie gdy zadanie będzie zakończone. Nie musimy dzwonić i upewniać się jaki jest status.

Oprogramowanie InnerWeb® jest rozwiązaniem idącym o krok dalej. Zdalnie widzimy gdzie aktualnie jest nasz pracownik, czym się zajmuje oraz widzimy też ile czasu realizuje już zlecone mu zadanie. Informacje docierają do nas w czasie rzeczywistym. Nie musimy dzwonić i odrywać go od pracy.

Wprowadzenie do systemu zadań przypisanych do danych lokalizacji ułatwia pracownikowi znalezienia miejsca, w którym należy usunąć powstałą awarię lub dokonać niezbędnych modyfikacji.

Zarówno zlecanie zadań jak i ich nadzór pozwala ograniczyć kontakt ludzki do niezbędnego minimum. Opracowany system do weryfikacji miejsca pracy podczas wystawiania e-pozwolenia na prace szczególnie niebezpieczne, pozwala całkowicie zdalnie przeprowadzić go w sposób bezpieczny i efektywny. Pozwala pozostawić ślad nie tylko w postaci elektronicznego podpisu ale również z załącznikami w formie zdjęciowej.

Zdalna weryfikacja miejsca pracy przy zatwierdzaniu e-Pozwolenia

Koordynator prac ma możliwość zarządzania pracą i całym zespołem mając do dyspozycji wiedzę o tym, gdzie kto aktualnie się znajduje co w konsekwencji jest w stanie umożliwić podejmowanie efektywnych decyzji. Wyobrażenie o tym, gdzie mój zespół znajduje się w chwili obecnej zwykle dalekie jest od stanu rzeczywistego. Wgląd do takiej wiedzy jaką daje InnerWeb® można porównać do nowego zmysłu, który pozwala nam zarządzać dużym zespołem na odległość i reagować na awaryjne sytuacje znacznie skuteczniej – wysyłając tych pracowników, którzy rzeczywiście są aktualnie najbliżej.

Izolacja pracowników i redukcja kontaktu do minimum jest teraz podstawowym aspektem bezpieczeństwa i higieny pracy.

Analizując procesy produkcyjne sporządzone zostaną nowe wytyczne postępowania. Informacje na temat tych nowych procedur przekazane zostaną w sposób elektroniczny za pośrednictwem e-maili oraz platform szkoleniowych tak by uniknąć niepotrzebnego gromadzenia się w salach szkoleniowych.

Koordynacja prac i komunikacja zdalna

Do nowych środków ochrony osobistej zaliczone zostanie korzystanie ze wskazanego typu rękawic roboczych, które należy nosić stale. Wymagane będzie również używanie masek ochronnych.

Miejsca wyznaczone do palenia papierosów będą przeznaczone tylko dla jednego pracownika. Stołówki, o ile będą czynne, wydawać będą jedynie żywność na wynos.

Trudno jest to sobie wszystko wyobrazić. Wielu pracowników będzie pracować zdalnie. Pracownicy, którzy do tej pory przychodzili tylko na pierwszą zmianę będę musieli nauczyć się pracować na zmiany. Zakłady produkcyjne od lat funkcjonują z przewagą pierwszej zmiany. Teraz takie nagromadzenie ludzi w jednym czasie jest niedopuszczalne.

Izolowana praca- Nowe środki ochrony osobistej
Nowe środki ochrony osobistej
Do obowiązków każdego kierownika jest teraz właściwe ułożenie harmonogramu prac. Nowy sposób zarządzania projektami może okazać się bardzo korzystny pomimo wielkiego kryzysu.

Zredukowana zostanie liczba spotkań i odległości jakie każdego dnia pokonuje się po hali. Pozostaną tylko telekonferencje, telefony i e-maile. To znacznie zredukuje ilość czasu jaką poświęcają inżynierowie każdego dnia. Zaoszczędzony czas mogą teraz przeznaczyć na realizację swoich projektów. Ze względu na to, że w biurze nie będzie już tak wielu pracowników, będzie łatwiej się skupić i pracować produktywnie.

Salki spotkań, których zawsze brakowało, teraz staną się biurami dla pracowników. Część z tych większych sal i biur, które teraz będą stały puste, można dostosować i podzielić na mniejsze biura. Trudno powiedzieć na jaki okres czasu, i czy w ogóle, będzie się można gromadzić jak to było przed 2020 rokiem. Pewne nawyki wyuczone w tym okresie pozostaną. Gdy menedżerowie zorientują się, że kryzysowa sytuacja umożliwia realizację postępu i pewne procesy zachodzą teraz sprawniej – nikt nie będzie chciał wrócić do dawnej rzeczywistości. Produktywność, oszczędność czasu i przestrzeni zachowamy gdy w ramach procedur bezpieczeństwa pozostaną nabyte nawyki ograniczające możliwość rozprzestrzeniania się wirusa. Nigdy nie wiadomo kiedy powtórzyć się może kolejna pandemia.

Izolowana praca- Zmiana organizacji czasu pracy może wprowadzić postęp
Zmiana organizacji czasu pracy może wprowadzić postęp
Wysoko rozwinięty poziom relacji międzyludzkich, który dotychczas funkcjonował, ulegnie zmianie. Odbije się to na relacjach w naszych domach, prywatnie, gdzie będą one mogły rozkwitnąć.

Ostatnim elementem pracy jest wymiana zmian produkcyjnych, która nie będzie się już nakładać jak to było do tej pory. Potrzeba dezynfekcji i korzystania ze środków czyszczących znacznie wzrośnie. Potrzeba przecież czasu aby móc w porę przygotować miejsce pracy dla kolejnych pracowników.

Nowe standardy bezpiecznej pracy podczas rotacji zmianowej
Nowe standardy bezpiecznej pracy podczas rotacji zmianowej

Narzędzie takie jak InnerWeb® nie jest już tylko innowacyjnym rozwiązaniem, które można brać pod uwagę przy kolejnych inwestycjach. Jest systemem pierwszej potrzeby, który podnosi wydajność pracy i wprowadza postęp w zdalnym zarządzaniu ludźmi i zespołami.

Autor: Marcin Worecki