Chmury Obliczeniowe
Chmury Obliczeniowe

Chmury obliczeniowe stają się najpopularniejszym oraz najpowszechniejszym trendem ostatnich czasów. Za niedługo z tego rozwiązania będzie korzystała większość przedsiębiorstw na świecie przynosząc wiele korzyści, od obniżenia kosztów, aż po gwarancję bezpieczeństwa danych. To rozwiązanie pozwala przechowywać dane, pliki oraz aplikacje na serwerach rozmieszczonych po całym świecie, poza lokalną siecią firmową. Model ten jest nieograniczonym zasobem danych, który pozwala zapomnieć o kosztach zakupu serwerów. Za utrzymanie całej infrastruktury odpowiada administrator. Chmura obliczeniowa jest zbiorczą nazwą, która definiuje różne jej rodzaje. Wśród nich wymienia się trzy najpopularniejsze chmury obliczeniowe:

  • prywatna- charakteryzuje się ograniczonym dostępem, zatem korzystać z niej mogą jedynie wybrani użytkownicy,
  • publiczna- charakteryzuje się nieograniczonym dostępem przez wszystkich użytkowników, którzy mają dostęp do internetu,
  • hybrydowa- stanowi połączenie funkcjonalności chmury prywatnej i publicznej.

Firma InnerWeb również stawia na system chmurowy, ze względów na wysoki poziom bezpieczeństwa, minimalizacji kosztów działalności, pełnej dostępności oraz wielu innych możliwości jakie gwarantuje to rozwiązanie. Dzięki chmurze obliczeniowej możemy zapisywać, modyfikować oraz odtwarzać dużo systemowych danych z wielu urządzeń, także mobilnych, które zapisywane są automatycznie w ramach naszej usługi.

Usługa InnerWeb, polega na wdrożeniu sieci urządzeń iBeacon na całym zakładzie, która:

  • Umożliwia otwieranie e-pozwoleń na prace i prace szczególnie niebezpieczne. Dzięki temu mamy zdigitalizowane dokumenty związane z tym procesem. Możemy wyciągać na podstawie tych danych wiele wniosków oraz prowadzić wszelakie statystyki.
  • Zapewnia geolokalizację pracowników i sprzętu. To rozwiązanie pozwala informować nas np. czy dany pracownik jest w pracy, gdzie znajdują się pracownicy oraz poszukiwany sprzęt.
  • Udostępnia stałą ochronę przed-pożarową, na którą posiadamy złożony wniosek patentowy do Europejskiego Urzędu Patentowego. Działa on na zasadzie monitoringu miejsca pracy.

https://www.money.pl/gospodarka/innerweb-innowacja-w-zakladach-przemyslowych-6514622597056641a.html